Klimaet på jorda er i ferd med å endre seg dramatisk, og Norge har som leverandør av olje og gass et stort ansvar.

Venstres viktigste prosjekt i den neste stortingsperioden er at Norge skal ta stegene til å bli et samfunn basert på fornybar energi.

I HORDALAND vil Venstres arbeid for et moderne lavutslippssamfunn merkes på flere områder, ikke minst i utdanningssektoren. Vi vil erstatte hvileskjær med krafttak for utdanning og forskning. Det vil si økte basisbevilgninger til blant andre UiB, høyskolene og forskningsinstitusjonene, og en økning av forskningsbevilgningene slik at nivået når tre prosent av BNP innen 2013.

Også alle teknologimiljøene som befinner seg rundt om i Hordaland, skal merke Venstres satsing på kunnskap, bedrifter og miljø. Jeg har møtt flere av dem i denne valgkampen, blant andre flere dyktige gründere i Sunnhordland som mener de har svaret på hvordan erstatte forurensende gasskraftverk på sokkelen med ny fornybar energi. Klarer vi det, kan vi redusere Norges klimagassutslipp med en fjerdedel!

DET ER INGEN grunn til at Bergens-regionen skal ha et dårligere kollektivtilbud enn Oslo. I tillegg til å bevilge mer penger til flere avganger til rimelige priser, vil Venstre prioritere statlige midler til videre utbygging av Bybanen i Bergen.

Med Venstres prioriteringer lokalt og nasjonalt vil Bybanen nå Flesland i 2015 og NHH i 2017. Bybanen skal være ryggraden i fremtidens kollektivtilbud.

NESTE stortingsperiode blir avgjørende om toget skal ta opp kampen med flyet som det vanligste transportmiddelet mellom Bergen og Oslo.

I dag er reisetiden med tog like lang som for 30 år siden Det må vi få gjort noe med! De neste fire årene vil vi foreslå tiltak som vil redusere reisetiden med tog mellom Norges to største byer til fire timer innen 2020.

I VALGKAMPEN har det vært mange kåringer. Eksperter kan være uenige om det er SV eller Venstre som er best på miljø. De kan diskutere om det er Venstre eller Høyre som har best politikk for bedrifter og satsing på kunnskap. Men ingen er i tvil om at det bare er Venstre som er skikkelig god på begge deler. Og et sterkt Venstre med akkurat den kombinasjonen kan bli veldig bra for Hordaland.

Kommentarer til innlegget? Del dem med leserne her.