Stemningen er god i bomstasjonen på Gamle Nygårdsbro. En skulle ikke tro at Torill og Anja Nordstrøm står uten jobbplaner etter 1. februar neste år.

Når det nye Autopass-systemet overtar bompengeinnkrevingen i Bergen, er det ikke lenger bruk for de fjorten fast ansatte ved bomstasjonene.

— Da jeg begynte her for 17 år siden, visste jeg at bomsystemet skulle avvikles i år 2000. Slik sett har jeg hele tiden vært forberedt på at jobben ikke ville vare evig, sier Torill.

Ingen utsikter

Etter det Torill og Anja vet, har ingen av de ansatte funnet seg nye jobber. En skal gå av med pensjon.

— Kanskje jeg kan bli guide? Jeg er veldig flink til å forklare kart til fortapte turister, sier Anja og viser oss bunken med kartbøker som ligger i vinduet.

Selskapet som driver bompengeordningen, Bro og Tunnelselskapet AS, er 51 prosent offentlig eid. Så langt har de ikke funnet annet arbeid til sine avtroppende bombetjenter.

— Vi har lenge visst om at bomsystemet ville bli helautomatisert. Derfor har vi tatt inn Securitas-vektere etter hvert som ansatte har sluttet, forteller administrerende direktør i Bro og Tunnelselskapet AS, Tore Skulstad.

Vil savne kollegaene

— Hva tror dere om det nye Autopass-systemet?

— Vi vet ikke mer om det enn hva vi har lest i avisen. For noen av kundene blir det nok litt trist. Vi har opparbeidet oss et godt forhold til en del bilister som kjører gjennom her flere ganger om dagen. Hvorfor de ikke har tegnet abonnement, er uvisst, sier Anja.

— Enten så har de veldig god råd, eller så liker de oss så godt, ler Torill.

— Nå må vi ikke bli for innbilske, svarer Anja.

Lange avstander mellom bomstasjonene til tross - arbeidsmiljøet er det de to kommer til å savne mest.

BOMVAKT: Tillitsvalgt Torill Birkeland i arbeid. 14 bomvakter blir overflødige når Autopass-systemet innføres.<br/>Foto: ODD MEHUS