Henning Warloe sier han forsøkte kokain for første gang under en ferietur til Ibiza for fire år siden. Da han kom på Stortinget, tiltok misbruket.

— Jeg har følt meg ensom og forlatt i Oslo. Jeg var ikke forberedt på hvor tøft det ville bli. Først tenkte jeg at Stortinget kom til å bli en spennende mulighet, men jeg opplevde nærmest en depresjon. Det er ikke enkelt for en mann på 50 å innrømme at han har kjent seg ensom, men slik var det, sier Henning Warloe.

Den siste uken har Warloe gjennomlevd sitt private helvete. Fra han forrige fredag fikk telefonen om at politiet ville ransake leiligheten, til han fredag møtte pressen for første gang og lot seg intervjuet om fallet.

Var etterlyst

Da politiet ringte, ville de vite om han kjente 31-åringen som nå er arrestert og om han hadde oppholdt i leiligheten.

— Det kunne jeg bekrefte. Ransakingen foregikk uten meg til stede. Jeg kom til leiligheten min en stund etter. Da så det ikke ut der. Jeg husker jeg ringte politiet og spurte om jeg kunne rydde opp. Det kunne jeg.

- Tok politiet beslag i noe av det du eier, for eksempel PC-en din?

— Nei, verken min PC eller min venns PC. Det siste forbauset meg.

Hadde sjokket vært stort fredagen, skulle det bli enda større lørdag. Da kom politiet igjen og arresterte både Warloe og hans venn.

— Jeg så ikke for meg i min villeste fantasi at jeg òg var etterlyst. Jeg satt i avhør i fire og en halv time og fikk spørsmål om all verdens merkelige ting. Av spørsmålene forsto jeg at de ville forsøke å avdekke min rolle i forhold til den store narkosaken. Det var maktpåliggende for meg å bevise at jeg ikke var involvert.

Har aldri sagt «én gang»

Så fikk han spørsmål om han selv hadde brukt narkotika den siste tiden, og det svarte han bekreftende på.

— Jeg følte ikke at jeg hadde noe annet valg enn å snakke sant.

- Var det bevis politiet la frem for deg som gjorde at du svarte bekreftende?

Jeg fikk ikke spørsmål, verken av politiet eller folk i Høyre, om hvor mange ganger jeg hadde brukt narkotika. Det er blitt utlagt dit hen at jeg har sagt «bare én gang», men det er ikke riktig.

— Nei, nei. Jeg har ikke fått meg forelagt noen bevis.

- Ble det tatt blodprøve av deg?

— Nei.

- Fikk du spørsmål om hvor mange ganger du hadde brukt narkotika?

— Jeg fikk spørsmål om jeg hadde brukt narkotika. Jeg fikk ikke spørsmål, verken av politiet eller folk i Høyre, om hvor mange ganger jeg hadde brukt narkotika. Det er blitt utlagt dit hen at jeg har sagt «bare én gang», men det er ikke riktig.

Etter avhøret kunne Warloe gå hjem.

Knapt målbart kvantum

— Det eneste som heftet ved meg, var at det var oppbevart narkotika i leiligheten min. Men advokaten min sier at kvantumet knapt er målbart og at jeg trolig kan slippe tiltale. Det som da står igjen, er det jeg selv har erkjent, og det kan eventuelt ende med et forelegg.

— BT gjenga torsdag opplysninger hentet fra din konto på nettstedet Gaysir om at du har bestilt og kjøpt narkotika via nettet. Har du gjort det? - Jeg vil besvare detaljer rundt dette til politiet. Men det sier seg selv at man ikke kan bruke narkotika uten å kjøpe det. Men profilen min på dette nettstedet er blitt hacket og andre har opprettet profiler i mitt navn. Dette kan jeg dokumentere at jeg ved flere anledninger har tatt det opp med dem som styrer dette nettstedet.

På spørsmål om hvorfor han lot sin 31 år gamle venn bo i Stortings-leiligheten, sier han at ønsket å hjelpe ham i en situasjon der han ikke hadde noe sted å bo. Warloe var klar over at han brøt med reglene og at han kunne risikere å komme i heisen for det, men han hadde ikke hjerte til å avvise vennen.

- Svakere enn jeg hadde trodd

Narkotikamisbruket beskriver Warloe som under kontroll. Han misbrukte kokain og amfetamin og sier misbruket tiltok etter at han flyttet til Oslo. Det var aldri snakk om hyppigere enn en gang i uken, og han var aldri ruset på Stortinget, sier han.

- Hva var grunnen til at du forsøkte narkotika første gang?

— Det skjedde på Ibiza av alle steder. Det stedet har ikke noe godt rykte, det vet jeg. Jeg fikk tilbudet, og fristelsen ble for stor.

- Når du så brukte det igjen, første gang i Bergen, tenkte du ikke over risikoen for at det skulle bli oppdaget?

— Svaret er ja. Jeg var godt kjent med risikoen, men jeg var svakere enn jeg hadde trodd og har latt meg friste. Noen har også ønsket å friste meg.

- Hva mener du med det?

— I en periode har jeg kjent personer som jeg i ettertid har skjønt at ikke ville meg vel. Men misbruket er mitt ansvar, og mitt alene.

Hemmelig liv

- Har du tenkt over at du kunne skade andre gjennom misbruket?

— Den største påkjenningen disse dagene har ikke vært tankene på meg selv og mitt ødelagte navn og rykte. Den største bekymringen har vært mine foreldre.

- Tenkte du på konsekvensene for dine foreldre da du gikk over barrieren?

— Jeg gjorde ikke det før jeg sto midt oppi det med begge beina. Jeg har ikke tenkt på at jeg skadet andre, kun at jeg skadet meg selv. Det har vært en privat, hemmelig del av mitt liv, der jeg ikke helt har innsett hva det kunne avstedkomme for andre.

- Hvordan har dine foreldre tatt det?

— Jeg er lettet over at de har tatt det med fatning. Jeg brukte mye tid og krefter i dagene før det hele sprakk på å informere familien og mine venner om det som ville komme til å skje.

Bebreider ikke Høyre

Warloe innser at hans politiske karriere er lagt i ruiner. Han opplevde det som tøft da partilederen så kontant rådet ham til ikke å søke gjenvalg til Stortinget, men bebreider ikke Erna Solberg for hennes resolutte inngripen.

— Jeg har en jobb du ikke får uten at du gjør deg fortjent til den. Jeg har kommet til mange posisjoner, og politikk har vært en viktig del av livet mitt. Da er det vanskelig å forsone seg med at hele fremtiden er ødelagt. Men jeg forstår at Erna har behov for å være tøff i denne situasjonen. Og jeg er blitt svært godt ivaretatt av Høyre. De har tilbudt meg hjelp, ja, nærmest tvunget den på meg før jeg innså at jeg trengte hjelpen. Jeg har ingenting å utsette på Høyres håndtering av dette.

Warloe sier han ikke oppfatter at han har et avhengighetsproblem. Han sier han ikke kjenner noen fysisk avhengighet, men han innser at han trenger profesjonell hjelp.

Mine oppfatninger rundt mitt misbruk av narkotika kan ha godt av å bli konfrontert med ekspertisen

— Mine oppfatninger rundt mitt misbruk av narkotika kan ha godt av å bli konfrontert med ekspertisen. Jeg har fått tilbud om hjelp og vil ta imot det tilbudet.

Warloe synes å ta krisen med fatning, men han innser at det kommer tøffere dager.

— Jeg har tenkt på Tore Tønne og gjort meg tanker om at det kan bli forferdelig ille. Jeg skjønner at det er en større påkjenning for meg og at jeg kanskje aldri kommer helt over det, men at jeg må leve med det resten av livet.

- Tenker du på fremtiden?

— Jeg tror jeg skal klare meg. Jeg har vært ute i store kriser før, sier han.

Tips om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post