Veccia forteller at han har brukt fullmaktene i forbindelse med de avtalene han gjorde med ulike dyrehandlere om kjøp av dyr. Men viktigst for Veccia var den faglige anerkjennelsen som lå i å ha avtaler med et anerkjent akvarium.

Da BT møtte Veccia, la han frem en svært fyldig mappe med introduksjonsbrev fra universiteter og museer i Italia. Fremst i denne mappen lå bekreftelsen fra direktør Stig Sægrov på at han var Akvariets forlengede arm.

Samtlige avtaler som Veccia hadde inngått med Akvariet, inkludert økonomiske betingelser og omfang av dyreleveranser, lå i en egen mappe. Veccia bekrefter at han bruker denne mappen når han søker om å skaffe seg nye utstillingsavtaler.