RANDI KVINGE

— Vi holder på å etterforske en voldssak, og i reiste hjem til en mann for å forsøke å pågripe ham, forteller politibetjent Dag Sætre ved Askøy lensmannskontor.

Mannen er fremdeles på frifot, og politiet vil ikke si noe om de skal gjøre nye forsøk på å pågripe mannen.

— Dette var en rutinemessig sak, og episoden var relativt udramatisk. Politiet valgte likevel å være bevæpnet for å sikre seg selv. Vi regner ikke vedkommende for å være farlig for sine omgivelser, forteller politibetjenten.