Det startet så bra. Smilende tok Bjarte Helleseth imot politiet til den varslede kontrollen av jaktvåpen og våpenskap.

Han viste vei inn på soverommet og fant frem våpen og våpenkort. To hagler og to rifler, alt etter boken og i tråd med tillatelsene. Så var det skapets tur.

  1. juli 2009 trådte kravet om godkjent våpenskap i kraft. Etter en overgangsperiode på ett år skal alle våpeneiere ha våpen eller vitale våpendeler forsvarlig innelåst fra i fjor sommer. Helleseth har forskjeftene til haglene og sluttstykkene til riflene plassert i en kraftig safe. Den ble kjøpt inn for 7000 kroner da regelverket ble endret, og har enda høyere sikkerhetsgodkjenning enn påkrevd. Det er bare én hake.

Ikke tung nok

— Dette ser veldig bra ut. Men siden skapet ditt veier mindre enn 300 kilo, må det boltes fast til gulvet eller veggen. Vi har vært litt i tvil og sjekket med Politidirektoratet hvor strengt dette kravet er. Men de er klokkeklare, sier førstekonsulent Øyvind Skarsten i Hordaland politidistrikt til Helleseth.

Jegeren Helleseth er den åttende våpeneieren politiet har kontrollert den siste tiden. Tre av de åtte har ikke hatt godkjente våpenskap.

— Det er overraskende. Vi trodde det var allment kjent blant våpeneiere, og at vi ikke ville finne våpen som ikke oppbevares i skap. Når så mange som tre av åtte i et relativt representativt utvalg som hittil er plukket ut til kontroll mangler skap, er det grunn til bekymring. Det gir absolutt grunn til å fortsette kontrollene, sier politioverbetjent Kjell Mo, leder for forvaltningsenheten ved Hordaland politidistrikt.

Så langt ser det ut som det er personer uten tilknytning til skytterklubber eller jegermiljø som er dårligst til å følge regelverket, ifølge politiet.

— Det tyder jo på at informasjonen om kravene kanskje ikke har nådd frem til alle, sier Mo.

Mister tillatelsen

Blir du tatt uten godkjent våpenskap, mister du som hovedregel våpentillatelsen. I tillegg kan du straffes for brudd på våpenloven, med en strafferamme på tre måneders fengsel.

— I praksis vil det som regel bli gitt bøtestraff, sier politiadvokat Erik Johnstad.

Om de skal kontrollere alle, vil politiet få nok å henge fingrene i. I Hordaland politidistrikt finnes det omtrent 74.000 registrerte våpen, fordelt på om lag 29.400 eiere. På landsbasis oppbevares drøyt 1,2 millioner våpen fordelt på 484.000 eiere.

Målet med å få alle disse våpnene forsvarlig låst vekk, er å unngå tyverier, eller at barn får fatt i våpen. I tillegg antas den ekstra hindringen for enkel tilgang til våpen å heve terskelen både for drap og selvmord.

Ærlige våpeneiere

Politiet er pålagt å varsle om kontrollene minst 48 timer i forveien.

— Sånn sett kan jo folk i teorien lure oss og løpe ut for å kjøpe et skap, men da har vi jo uansett oppnådd det som var hensikten med regelverket. Så langt har alle vært ærlige. Vi hadde en som ikke hadde skap, men som sørget for å kvitte seg med våpnene med en gang vi tok kontakt. Han solgte dem til en våpenforhandler, sier Mo.

På soverommet til Bjarte Helleseth irriterer jegeren seg over at han ikke slapp prikkfritt fra kontrollen.

— Akkurat kravet om fastbolting har gått meg hus forbi. Jeg leier her, og er på jakt etter noe å kjøpe. Så det hadde jo egentlig vært greit å slippe å gå til huseier og be om å få bore i veggen før jeg flytter. Men jeg må jo bare forholde meg til reglene, sier han.