Bergen forhørsrett mente det var liten fare for at mannen, som er innlagt på Haukeland sykehus med to brukne ryggvirvler, skulle gjøre seg skyldig i nye straffbare handlinger, og løslot han mandag.

To uker

Politifullmektig Magne Sylta var av en annen oppfatning, og påkjærte saken til Gulating lagmannsrett. Nå har lagmannsretten gitt påtalemyndigheten medhold, og varetektsfengslet mannen for to uker.

— Vi er tilfreds med avgjørelsen og mener denne kjennelsen er riktig, sier Sylta.

Ingen tvil

Under fengslingsmøtet mandag var det ingen tvil om at der fantes skjellig grunn til mistanke. Spørsmålet var hvorvidt mannen var i stand til å begå nye straffbare handlinger, ettersom han var lenket til sykesengen på Haukeland.

— Mannen vil trolig bli utskrevet over helgen. Derfor anser vi faren for gjentagelse som stor, sier Sylta.

Han legger til at siktede vil få bli på sykehuset så lenge han har behov for det, og at han vil få den helsebehandlingen han trenger mens han sitter varetektsfengslet.

Skuffet

Arve Ringsbye, som er forsvarer for den siktede, sier at hans klient er skuffet over avgjørelsen.

— Han er skuffet og bekymret for hva dette vil bety når det gjelder leging av skadene han har pådratt seg, sier Ringsbye.

Han vil i løpet av dagen ta stilling til om han skal påkjære kjennelsen.