Retten anså derfor gjentakelsesfaren som minimal, og besluttet å løslate mannen, som er siktet blant annet for trusler. Han løslates til tross for at han er domfelt flere ganger, og er tiltalt for flere tilfeller av trusler.

— En helt riktig avgjørelse, mener forsvarer Arve Ringsbye. Oslo-advokaten møtte for 25-åringen i retten i går, da siktede på grunn av skadene han har pådratt seg, ikke fikk tillatelse av legen til å møte.

Politifullmektig Magne Sylta, som var aktor under fengslingsmøtet i Bergen forhørsrett, var av en annen oppfatning. Han påkjærte kjennelsen til lagmannsretten.

— Det er en alvorlig sak og vi må reagere alvorlig. Vi kan ikke utelukke varetekt fordi at han har skadet seg selv, sier Sylta.

25-åringen kommer sannsynligvis til å bli liggende på Haukeland ut denne uken. Etter eget utsagn skal han ha falt ned fire etasjer, cirka 15 meter, da han forskanset seg på taket. Det er grunn til å tro at han falt ned, men deretter kom seg opp på taket igjen. Han skal ikke opereres, men vil få et spesiallaget korsett, som han må gå med i tre til seks måneder. I tillegg trenger han behandling av fysioterapeut tre til fire ganger i uken.