– Vi ser på muligheten for å utvide grensene for boligsonene. Tanken er å generelt utvide rundt sentrum, lengre ut i Sandviken og på Danmarksplass. Det kan bli aktuelt med soner opp til Brann Stadion hvor man kan betale en månedlig avgift for å parkere, sier direktør i Bergen Parkering, Bjørg Hatlem.

– Om vi tar utgangspunkt i Brann stadion og tegner en sirkel i samme omkrets fra Bergen, vil dette tilsvare området som er aktuelt?

– Ja, omtrent, sier Hatlem.

Gremmes over forslaget

Anestesisykepleier Wenche Kallestad har nettopp funnet en parkeringsplass i Gimleveien. Hun er på vei til jobben på sentral operasjonsstue på Haukeland Universitetssykehus når Bergens Tidende treffer henne og forteller om kommunens planer om å vurdere utvide arealet for soneparkering. Kallestad gremmes over forslaget.

– Parkeringsforholdene på sykehuset er allerede så ille at det er en skam. Jeg har flere ganger søkt de ansvarlige om å få reservert en betalt parkeringsplass på sykehusområdet. Men det har vært forgjeves til nå, sier hun.

– Avhengig av bilen

– Jeg bor på Bjorøy og er avhengig av å bruke bilen til og fra jobben. Busstidene klaffer overhodet ikke med start og slutt på min arbeidstid. Derfor er jeg på jakt hver dag etter en plass å parkere bilen. Da er gatene mellom sykehuset og Brann Stadion ofte redningen slik som i dag, sier hun.

– Tiden som går med til å finne parkeringsplass på grunn av de umulige parkeringsforholdet gjør arbeidssituasjonen vanskelig. Når jeg endelig er kommet på jobb, bruker jeg nemlig i tillegg lang tid på å sluse meg inn på operasjonsavdelingen.

Kallestad vurderer å slutte i jobben hvis det blir vanskeligere enn i dag å finne plass til bilen i gatene rundt sykehuset og hun heller ikke får tildelt en plass på sykehusets område.

– Tiden er overmoden for at sykehusledelsen løser parkeringsproblemet for oss, sier Wenche Kallestad.

Hun presiserer at hun snakker om en parkeringsplass som den enkelte selv må betale for.

Velforeningen avventende

Om utvidelsen blir gjennomført, må de som i dag parkerer gratis utenfor sentrum, belage seg på å betale. Parkeringsplassene vil også være forbeholdt beboere på stedet, akkurat som i sentrum.

– Vi gjør dette på grunn av biltettheten og for å ta hensyn til beboerne i områdene. Det vil skape trafikktrygghet og være mindre kaotisk, sier parkeringsdirektør Bjørg Hatlem.

Samarbeid med andre byer

Parkeringsselskapet skal i tillegg samarbeide med Oslo, Trondheim, Kristiansand og Stavanger for å oppnå en større likhet i parkeringspraksisen. Blant annet skal Oslo opprette soneparkering.

– Det er for tidlig å gå i detalj om slike ting, men Bergen kommune er veldig liberale med sine regler for soneparkering.

– Kommer Bergen til å bli mer restriktiv?

– Det vanskelig å si. Vi gir ut flere sonekort per husstand og har billigere parkering enn andre byer. Men vi må se på helheten, sier Hatlem.

Hatlem håper forslaget skal bli diskutert i en prosjektgruppe i løpet av 2008. Utvidelsen av soneparkeringen vil i så fall bli et samarbeid med samferdsels— og planavdelingen i kommunen.

Rune Berentsen