INGVILD RUGLAND

I tre år har styreleder Roald Nagel Larssen og resten av styret i Prestestien borettslag forsøkt å kaste ut en beboer fordi vedkommende ikke ønsket å være med på et felles telefonsystem.

Han har nektet å betale 99 kroner i måneden for en tjeneste han ikke ønsker. Etter å ha fått medhold i tingrett og lagmannsrett, har nå Høyesterett konkludert.

Høyesteretts kjæremålsutvalg har slått fast at borettslaget ikke har rett til å kaste ut beboeren. Nagel Larssen og hans styre mente nemlig at telefonkostnadene hørte til leieutgiftene.

Personhets

— Vi er veldig lettet over at det nå er avsluttet, dette har vært en tung belastning. Styret har taklet dette dårlig, det har grenset til personhets, sier beboeren, som ikke ønsker å stå frem med navn i avisen.

Han reagerer spesielt på at andre beboere har fått fritak fra å gå inn i avtalen med Smartcall, mens han ikke har fått det.

— Dette er en systematikk jeg ikke forstår. Det må være fordi vi har talt styret imot, sier han.

Han er forberedt på at styret kan beslutte å gå til sivilt søksmål for å kreve inn pengene som ikke er betalt i telefonavgift. Det synes han er helt greit.

— De er hjertelig velkommen til å saksøke oss for et pengebeløp, sier beboeren, som er lei etter tre år i rettsapparatet.

Hans advokat Asgeir Thomassen sier at han er svært fornøyd med Høyesteretts kjennelse, som bekrefter at telefoni ikke er en naturlig del av husleien. Thomassen sier at det får være grenser for hva fellesskapet skal bestemme.

— Hva blir det neste? En avtale om at borettslaget kun skal handle på Rema 1000? Du risikerer å bli fratatt friheten din i borettslaget, sier Thomassen.

Sivilt søksmål

Styret i Prestestien borettslag kan nå velge å gå til sivilt søksmål for å få pengene det mener at beboeren skylder dem.

— Dette får styret avgjøre. Borettslaget har nok krav på beløpet, men det må inndrives på vanlig måte, sier styrets advokat Alf Erik Jentoft.

Han sier det dreier seg om et lite beløp, men at prinsippet er viktig.

— Det dreier seg om å ha orden i rekkene. Borettslaget har inngått en avtale med et telefonselskap for å få gunstige betingelser. Da må flest mulig gå inn på dette, sier Jentoft.

Borettslaget er idømt saksomkostninger på 25.000 kroner. Beboeren som har vunnet saken beklager at dette er kostnader som hele borettslaget nå må dekke.

— Styret burde ha betalt dette av egen lomme. De har vært fryktelig inkompetent i denne saken, sier mannen som ikke en eneste gang har vurdert å flytte fra borettslaget.

BT prøvde gjentatte ganger å få tak i Roald Nagel Larssen i går, men han ringte ikke tilbake.