Nå har den 56 år gamle maskinisten fra Haugesund vunnet over Bergens-avdelingen til Vital forsikring i Bergen byrett. Retten slo fast at mannen har krav på uførepensjon, og han ble tilkjent 63.000 kroner i saksomkostninger.

Maskinisten var ansatt i et rederi i Haugesund. 1. desember 1998 tegnet rederiet kollektiv pensjonsforsikring i Vital. I motsetning til ved individuell forsikring, der forsikringsselskapene vanligvis innhenter opplysninger fra den forsikrede om hans helse, bygger kollektiv forsikring på summariske opplysninger fra arbeidsgiver.

I Vitals pensjonsforsikring er det en helseklausul, der det står at den forsikrede mister retten til uførepensjon ved sykdom eller lyte som den forsikrede hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i forsikringen, og som innen to år deretter medfører uførhet.

Maskinisten ble ufør på grunn av psoriasisartritt og ryggsmertene dette førte med seg. Sykdommen ble oppdaget etter et besøk hos bedriftslegen 22. januar 1999, mindre enn to måneder etter at den kollektive forsikringen ble tegnet. I juni 2000 ble mannen erklært 100 prosent ufør.

Striden mellom maskinisten og Vital gikk på om han hadde ryggsmerter som kunne være et symptom på psoriasisartritt på det tidspunktet forsikringen ble tegnet. Retten fant 56-åringen troverdig, og konkluderte med at det ikke var mer sannsynlig at han hadde ryggplager på innmeldingstidspunktet enn at han ikke hadde det. Vital må derfor betale uførepensjon til mannen.