Før innføringen av Kvalitetsreformen i 2003 fikk man slettet deler av studielånet etter fullført grad. Helle Sjøvaag begynte på hovedfag et halvt år før regelen ble avskaffet, men fikk likevel ikke ettergitt det beløpet hun hadde krav på.

— Jeg måtte studere i fire år før jeg kunne søke på hovedfag, og hadde ingen reell mulighet til å gjennomføre studiene mine på kortere tid enn det jeg har gjort, sier hun.

Tapte 26 000

Hovedfaget i medievitenskap ble omdøpt til mastergrad etter et halvt år, og ifølge Lånekassen var normert tid derfor fem og ikke seks år. For Sjøvaags del innebar det at hun fikk tilbakebetalt 26.000 kroner mindre enn hun skulle ha, og hun påklaget avgjørelsen til Sivilombudsmannen. Der fikk hun medhold i at det må gjøres unntak i saker hvor det har vært formelt umulig å oppnå graden på normert tid.

— Noe annet gir dårlig sammenheng i regelverket og fremstår som en lite logisk og rimelig løsning, sier Sivilombudsmannen, og ber i sin uttalelse Lånekassen behandle saken på nytt.

Lover penger til alle

— Vi vil selvsagt følge anmodningen fra Sivilombudsmannen, sier Wenche Merli, informasjonssjef i Statens lånekasse for utdanning.

Nå skal Lånekassen gjennomgå samtlige klagesaker som har fått avslag og ettergi studielånet i samsvar med Sivilombudsmannens uttalelse.

— Dette viser at det nytter å klage. Men det kan være veldig frustrerende å forholde seg til Lånekassen, så det krever at man orker, sier Sjøvaag.

Rune Berentsen