Color Line er i Bergen tingrett dømt til å betale Chelagat erstatning på 100.000 kroner. Selskapet må også betale saksomkostningene på 113.250 kroner. Oppsigelsen er kjent ugyldig.

Chelagat (31), som er britisk statsborger, snakket godt nok norsk til å få jobb om bord i MS «Prinsesse Ragnhild». Men et halvt år senere ble hun oppsagt fordi hun ikke snakket godt nok norsk.

– Egenrådig

– Da jeg mottok oppsigelsen, fikk jeg totalt sjokk. Jeg hadde ikke fått noen advarsler eller andre signaler som tydet på at jeg ville bli oppsagt. Jeg spurte hvorfor. Da fikk jeg som svar at jeg tilfredsstilte ikke kravene til fast ansettelse i stillingen som husøkonomassistent, sa Chelagat da BT omtalte saken i desember.

Color Line mente at hun opptrådte egenrådig, fraskrev seg ansvar, og fulgte sin underordnede mangelfullt opp. Senere kom språkinnvendingene. Dette gjorde advokat Reikerås et nummer av da arbeidsrettssaken startet.

– Jeg har prosedert en del arbeidsrettssaker, men sjelden sett et så tynt oppsigelsesgrunnlag som her. De var jo klar over språkkunnskapene da hun ble ansatt. Da hun ble oppsagt, snakket hun bedre norsk enn ved ansettelsen, sa han.

Bergen tingrett mener arbeidsgiveren selv må ta en del av ansvaret for at ikke Chelagats arbeidsforhold fungerte knirkefritt:

«Det er således rettens oppfatning at selv om man opplevde Chelagats opptreden som egenrådig, må reder ta en del av ansvaret for det selv i og med at hun ikke ble gitt arbeidsinstruks med den konsekvens det måtte få for rutiner ved forpleiningen», heter det i dommen.

Heller ikke når det gjaldt Chelagats angivelige spesielle kroppsspråk, fikk Color Line medhold.

«Anmerkninger om hennes kroppsspråk og at hun ikke tok tilbakemeldinger er også generelle. Det er vanskelig å vite hva det knytter seg til og hvorvidt det bygger på beviselige fakta», skriver dommerne.

EIRIK BREKKE