Søksmålet mot staten var Norges-historiens største etter et skipsforlis med et krav på rundt 580 millioner kroner. Legger man til kostnaden staten fikk for oppryddingen etter forliset, kommer totalsummen opp i 700 millioner kroner.

Les også: Krever staten for rekorderstatning

Men erstatningssummen er ikke i nærheten av det opprinnelige kravet fra en rekke forsikringsselskaper og rederiet.

22 millioner i erstatning

I dommen slår Oslo tingrett fast at staten ved Fiskeri— og kystdepartementet og Miljøverndepartementet må betale til sammen nærmere 22 millioner kroner i erstatning til forsikringsselskapet Gard og tolv andre forsikringsselskaper etter «Rocknes»-forliset.

Stridens kjerne var merkingen av grunnen Rocknes grunnstøtte på.

— Forliset kunne ha vært unngått dersom Sjøkartverket hadde gjort jobben sin, opplyste advokat for forsikringsselskapet Gard til Bergens Tidende før rettssaken startet. Gard ble tilkjent 4,8 millioner kroner i erstatning fra staten.

Staten ble imidlertid frifunnet for rederiets påstand om ansvar for tap mannskapet eller etterlatte har hatt og som forsikringsselskapene ikke dekker.

Gransket forliset

«Rocknes» grunnstøtte og kantret i Vatlestraumen mellom Bergen og Fjell kommune 19. januar 2004. Allerede i 1995 ble grunnen funnet av Sjøkartverket, men informasjonen ble ikke brakt videre i publikasjonen Etterretninger for Sjøfarende som sendes ut til alle loser.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy som gransket forliset, dro også en klar sammenheng mellom den manglende merkingen og grunnstøtingen:

«Det kan se ut til at årsaken til grunnstøtingen var at skipet var kommet for nær Revskolten lykt uten at man om bord var klar over grunnen nordøst for lykten.»

Vegar Valde