Høsten 2007 gjennomførte kemneren bokettersyn ved restauranten og mente at eierselskapet hadde brutt skattebetalingsloven, folketrygdloven og ligningsloven.

Kemneren hevdet blant annet at restauranten ikke hadde sendt inn riktige oppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. I rapporten konkluderte kemneren med at det bør vurderes å anmelde innehaver og daglig leder.

Opphevet

Ennå er skattesaken ikke avgjort. Likevel ble skattesaken brukt som argument for å inndra skjenkebevillingen til den indiske restauranten i Marken. Kommunens kontor for skjenkesaker vedtok inndragning i april i år.

Restauranteier Frank Werner Hagen klaget på skjenkekontorets vedtak, men i juni avslo byrådet klagen og fastholdt at skjenkebevillingen skulle inndras.

Nå har Fylkesmannen fastslått at kommunens vedtak må oppheves. Kommunen har ikke sannsynliggjort at restauranten har begått straffbare handlinger som er uforenlig med serveringsdriften:

«Fylkesmannen finner derfor at det påklagede vedtaket bygger på et mangelfullt faktisk grunnlag», skriver Fylkesmannen i et brev til Bergen kommune,og viser til at skattesaken ikke er endelig avgjort.

Ser på rutinene

— Det synes jeg er et fornuftig resultat. Hvis en restaurant drives økonomisk helt på trynet, er jeg enig i at de må kunne inndra bevillingen. Men da må driften være en del verre enn i dette tilfellet, sier advokat Trond Christiansen til bt.no.

Han har representert Frank Werner Hagen i klagesaken. Hagen bestrider også deler av kemnerens rapport.

— Hvordan skattesaken ender, er helt i det blå, sier Christiansen.

Byrådsleder Monica Mæland (H) sier at kommunen tar avgjørelsen til etterretning.

— Vi bøyer oss selvsagt etter Fylkesmannens vedtak. Når jeg er tilbake på jobb mandag, skal jeg se på saken. Vi må vurdere om rutinene våre har vært gode nok, sier Mæland.

Bt.no har uten hell prøvd å få tak i restauranteier Frank W. Hagen for kommentar.

JAN M. LILLEBØ (ARKIV)