— Dommen er krystallklar, sier Næss sin prosessfullmektig, Øystein Horneland, til Bergens Tidendes nettutgave.

— Det er egentlig en banebrytende dom. Sykehuset er dømt for å ha ansvaret for ikke å ha utført en relativt komplisert operasjon, sier Horneland.

Lektor Thorleif Næss fra Bergen gikk til sak mot Haukeland sykehus etter å ha gått med nakkelengskade, og store smerter, i en årrekke. Han oppnådde ikke å bli operert på Haukeland, men fikk en psykisk diagnose.

Til slutt oppnådde Næss å bli operert i Tyskland, og fikk redusert smertenivået betraktelig.

Dommen i Bergen byrett innebærer en fastsettelse av at sykehuset er erstatningsansvarlig overfor Næss. Hvor stort erstatningsbeløpet virkelig blir, skal avgjøres i et nytt søksmål. - Det er snakk om erstatning for både faktiske utgifter, og ikke-økonomisk skade. Vi snakker om millioner, sier prosessfullmektig Øystein Horneland til Bergens Tidendes nettutgave.

Haukeland sykehus må også ut med 320.000 kroner i saksomkostninger.

VANT: Thorleif Næss vant en knusende seier over Haukeland sykehus. Her sammen med sin prosessfullmektig, Øystein Horneland.
ARKIVFOTO: BT