— Dette var gledelig. En seier for en løsning som tjener askøyfolket, mener Tore Christian Gjelsvik, en av medlemmene i aksjonskomiteen mot Autopass. Bakgrunnen for kampen mot det nye systemet var at askøyværingene er redde for å få enda mindre besøk fra fastlandet. Med Autopass ville de mistet muligheten til å kjøpe rabatterte billettkuponger til 60 kroner, som de kunne gi til venner og kjente. Dermed måtte besøkende ha betalt full pris, 100 kroner, for å kjøre over broen.

9000 underskrifter

Før styremøtet i Askøybrua AS i går fikk aksjonskomiteen overlevere de 9000 underskriftene. Og det ga uttelling: «I respekt for enkeltpersoners og gruppers ulemper med Autopass» het det i vedtaket, da et flertall i styret bestemte seg for en todelt løsning for bompengesystemet på Askøybroen.

Databrikken Autopass skal innføres fra 2. februar 2004. Samtidig skal det stå en skanningsautomat ved den høyre filen når man kjører fra Askøy. Denne skal registrere forhåndskjøpte billetter.

Todelt løsning

— Nå får alle det som de vil, konkluderer styreleder Øystein Holmelid, og bekrefter at underskriftskampanjenhadde stor betydning for den todelte løsningen.

— I vedtaket heter det at forutsetningen for å beholde også billettheftesystemet, er at det ikke fører til tap totalt sett for Askøybrua AS?

— Ja, men det er ikke mulig at det kan skje. Vi kalkulerer med en innsparing på seks millioner ved innføringen av Autopass. Hva det vil koste å drive en skanningsautomat i tillegg, har vi ikke regnet ut, men driftsutgiftene kan ikke være så store, mener Holmelid.

— Med bare Autopass mener dere at innkrevingen av bompenger kan avsluttes en måned tidligere. Kan det målet fortsatt nås?

— Det kan fortsatt skje. Kanskje blir det noen dager til med bompenger, men dette er tall det er vanskelig å regne på, sier Holmelid. Én ting vet han: 2. februar skal skanningsautomaten stå klar, samtidig med Autopass-systemet.