Den ferske avgjørelse vil få stor betydning for andre pårørende.

— Er det noen som fortjener dette, så er det familien Berthelsen. Familien har vært utsatt for en urimelig behandling, sier justisminister Knut Storberget.

Skuddene som falt i Kristian IV`s gate i mai 2002 snudde opp ned på livet til Marit og Eskild Berthelsen. Sønnen Bjarte ble henrettet på åpen gate.

Foreldrene tenkte at i en slik situasjon ville det offentlige stille opp for dem, og at de neppe måtte kjempe for å bli sett eller hørt. Slik ble det ikke.

Lang kamp

BT har gjennom flere artikler fortalt om foreldrenes kamp mot byråkratiet. Først for å få bistandsadvokat til andre rettsrunde. Den kampen vant de. Regelverket er nå gjort enklere for de pårørende.

Så for å få staten til å dekke utgifter i forbindelse med rettssakene. Et krav Oslo tingrett slo fast at de hadde rett på, men som byråkratene strittet imot. Denne uken løste det seg.

— Det var en stor stein som falt av lasset da vi fikk beskjeden. Jeg tenkte at så var det ikke nytteløst likevel, forteller Eskild Berthelsen til BT.

— Men jeg hadde aldri drømt om at vi måtte bruke så mye krefter for å komme dit vi er i dag.

I Oslo tingrett ble mannen som drepte sønnen deres dømt til å betale både oppreisning og erstatning. Retten slo fast at familien også hadde krav på å få dekket utgifter i forbindelse med reise og opphold under rettssaken.

— Vi trodde det var automatikk i få pengene utbetalt. Det var ingen som fortalte oss at vi måtte søke Kontoret for voldsoffererstatning for at det skulle skje.

Fikk nytt sjokk Familiens advokat sendte så en søknad. Svaret var et nytt sjokk.

— Vi skulle ikke få dekket utgifter til diett og overnatting i forbindelse med rettssaken. Kontoret i Vardø mener det ikke var en direkte årsakssammenheng mellom drapet på vår sønn og utgiftene. Hva skulle vi ellers gjøre i Oslo i fjorten dager dersom det ikke var for rettssaken, sier Eskild.

Mest fristet til å gi opp bestemte Eskild seg for å ta opp kampen med systemet. Han klaget på vedtaket og reiste til Oslo for å møte flere rikspolitikere, blant dem Knut Storberget. Møtet ga resultat.

Historien hans gjorde sterkt inntrykk. Med seg hjem fikk Berthelsen løfter fra både Ap, SV og Frp om at dette skulle gjøres noe med.

- Pengene uinteressant Denne uken fikk han svaret fra Erstatningsnemnda for voldsoffer, klageorganet for kontoret i Vardø. De hadde snudd og tilkjent familien fullt ut erstatning – også for reise- og boutgifter til ankesaken i lagmannsretten.

— Det dreier seg om i underkant av 40.000 kroner. For oss er det ikke pengene som er avgjørende. Vi greier oss nok utansett, men det er prinsippet. Hvorfor skal de kriminelle kunne ha både en og to advokater og få dekket alle utgifter, mens ofrene må kjempe for hver krone?

— Det aller verste i denne prosessen har vært at systemene har mistenkeliggjort oss, som om vi har prøvd å sko oss på at sønnen vår ble drept, sier Eskild.

Nå er han likevel glad. Ikke minst fordi den ferske avgjørelsen kan brukes av andre pårørende som kjemper den samme kampen. Avgjørelsen fastslår i praksis at alle pårørende som har rett til å fremme krav om erstatning kan kreve å få dekt sine utgifter til å følge rettssaken.

— For mange andre i tilsvarende situasjon er sikkert 40.000 kroner veldig mye penger. Ingen pårørende bør holdes utenfor rettssaken fordi de ikke har råd til å være til stede, mener Eskild Berthelsen.

Håvard Bjelland