Krysset til Vassteigen er endret drastisk, ettersom det er her Knappetunnelen og Ringveg Vest begynner. Åpningen av Ringveg Vest skulle skje i disse dager, men er utsatt på ubestemt tid.

Beboer Pål Biseth i Vassteigen mener at det nye veikrysset er trafikkfarlig. Derfor henvendte han seg til Statens Vegvesen.

Etter innspillet har Statens Vegvesen bestemt seg for å endre krysset. De oppdaget at krysset ikke er laget som det var planlagt.

Slakere sving

«Entreprenøren har ikke bygget ytre kantlinje ved innkjøringen etter planene. De har brukt radius 4 m i stedet for radius 8 m på kurven. Det betyr at innkjøringsradien er betydelig krappere enn planlagt. Dette må rettes opp», skriver vegvesenets saksbehandler.

Vegvesenet har bestemt å ta ytterligere i og utvider radius på svingen til ti meter. Prosjektleder Ottar Midtkandal er enig i vurderingen.

I praksis betyr dette at bilistene som kommer fra Loddefjord, ikke trenger ta en like krapp sving for å kjøre opp til Vassteigen. Da tror vegvesenet at faren for farlige situasjoner i krysset blir redusert.

— Ikke beste løsning

  • Vi får se. Jeg mener fortsatt det beste hadde vært å lage et avkjøringsfelt mot Vassteigen, sier Biseth.

Vegvesenet er redd for at et høyresvingefelt vil blokkere sikten for dem som skal ut fra Vassteigen. Dessuten fastslår vegvesenets håndbøker at det ikke skal lages høyresvingefelt når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere.

— Begrunnelsen er ikke logisk, sier Biseth, men regner likevel endringen i krysset som en halv seier.

Blir krysset bedre nå? Si din mening!