Dommen har falt i den celebre byggestriden mellom Svein Kjelstrup Olsen og Gunnar Holmefjord i Fjellveien 128. Her har Kjelstrup Olsen bygget fire svært eksklusive leiligheter, tegnet av den profilerte arkitekten Eilif Broder Lund og med den kjente utbyggeren Ole Rakner som rådgivende ingeniør.

Under byggingen har man kommet til å bevege seg en halv meter inn på naboens eiendom. Sikringsmurene som er satt opp for å hindre fjellet i å rase ut, ligger ytterligere en meter innenfor tomtegrensen, noe Gunnar Holmefjord krevde en halv million kroner i erstatning for.

I sommer barket de to sammen i Bergen Tingrett. Denne uken falt kjennelsen. Kjelstrup Olsen slipper å betale en kroner.

— Jeg er fornøyd med resultatet. Vi har hele tiden ment at dette ikke var noen sak for retten, men Gunnar Holmefjord har ikke villet gi seg, sier Svein Kjelstrup Olsen. Også kjent for stå bak høyhuset på Mølleneset som et flertall i bystyret har stoppet.

Gunnar Holmefjord har ikke sett dommen ennå. Han har i flere år forsøkt å få bygget et leilighetsbygg på nabotomten, men har så langt møtt veggen i Bergen kommune.

— Denne muren er satt opp slik at jeg risikerer å skade bygget når jeg selv skal starte sprengning på min tomt. Dette mener jeg burde vært erstattet, sier Gunnar Holmefjord.