– Dette er en full seier over Røde Kors, sier Per Landmark, en av beboerne i sosialboligene i Adolph Bergs vei.

BT skrev 19. november om den svært betente konflikten mellom beboerne i sosialboligene og Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg. BT skrev da at Røde Kors ønsker å leie ut til flere med det de kaller et «egentlig behov» for hjelp til bolig enn dem som bor der i dag.

– Røde Kors er bare ute etter overskuddet herfra, sa Landmark den gang.

– For radikalt forslag

Styret i stiftelsen søkte i fjor om å få endre vedtektene. Den viktigste endringen var at Røde Kors ønsket å bruke deler av kapitalen i stiftelsen til andre humanitære formål utenfor stiftelsen.

Stiftelsen fikk opprinnelig medhold hos Lotteri— og stiftelsestilsynet.

Denne uken ga imidlertid Justisdepartementet beboerne medhold i deres klage. Stiftelsen må gå tilbake til de opprinnelige vedtektene som pålegger dem å kun bruke kapitalen på vedlikehold av sosialboligene og andre boligformål i stiftelsen.

– Justisdepartementet synes endringen var for radikal. De viste til at stiftelsesloven setter strenge krav til endringer i formål, sier Hans Haugen, daglig leder i Bergen Røde Kors.

Han bebuder likevel en ny, mindre radikal søknad om endringer i vedtektene.

– Der vil bruk av penger på andre humanitære formål ikke bli gjentatt, sier han.

– Må ta jussen om igjen

Tolkningen av vedtaket fra Justisdepartementet vil trolig likevel være en kilde til fortsatt konflikt. Vedtaket tolkes nemlig vidt forskjellig.

Hans Haugen mener at departementet ikke har sagt noe om hvem som kan få bo i sosialboligene eller leieprisene.

– Bare tull, sier Per Landmark.

Ifølge ham nekter departementet stiftelsen nå å øke leien utover det som skal til for å dekke løpende vedlikehold.

Stiftelsen kan heller ikke endre kriteriene for inntak av nye leietakere, slik beboerne hevder Røde Kors ønsker.

– Hvis ikke Hans Haugen skjønner dette, så må han ta jusstudiene om igjen, sier Landmark.

KONFLIKTFYLTE BOLIGER: Røde Kors får ikke lov til å bruke overskudd fra utleie av sosialboligene på Slettebakken til andre formål. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE