En ny runde i retten ga kommunen seier i boligrettssaken. Tjernet Borettslag har motsatt seg at Bergen kommune bruker tidligere personalboliger til Fyllingsdalen sykehjem som kommunale utleieboliger. Første runde i rettsapparatet gikk i borettslagets favør. Men kommunen anket kjennelsen til lagmannsretten og har nå fått medhold.

Bergen kommune eier et tyvetalls leiligheter i Tjernet Borettslag i Fyllingsdalen. To av disse var i sin tid kjøpt av Hordaland fylkeskommune og har vært øremerket som personalbolig for Fyllingsdalen sykehjem. Da kommunen i 1999 besluttet å leie ut leilighetene på sosialt grunnlag isteden for til ansatte ved sykehjemmet, reagerte borettslaget negativt. Tjernet Borettslag mente at kommunen var avskåret fra å fremleie til andre. Saken ble etter hvert så tilspisset at kommunen gikk til søksmål for å få medhold i at kommunen kan disponere leilighetene fritt. I mars 2001 avslo Bergen byrett kommunens krav og ga Tjernet borettslag medhold. Verken kommunens advokat Karstein Rye eller Tjernet borettslag sin advokat Svein A. Kornerud var tilgjengelig for kommentar da BT tok kontakt i går.