• Nå får de gi seg, sier forsvareren.

En 23 år gammel sogning valgte feil bil åkjøre forbi tidligere i år.

Politimannen i sivil var på vei til vakt,men tjuvstartet på skiftet da den unge mannen suste forbi en veistrekning iSogn.

Han innhentet sjåføren, som noen dagersenere ble innkalt til lensmannskontoret.

«Frisk forbikjøring»

Politiet bestemte seg for å gi et foreleggsom inkluderte tap av førerkortet i seks måneder. Det godtok ikke mannen.

Forbikjøringen var innenforgrensen, selv om den var frisk. Advokat Louis Anda

Politiet tapte i Sogn tingrett, men valgteå gå videre med saken. De begjærte også førerkortet inndratt med oppsettendevirkning.

Nå har Gulating lagmannsrett behandletsaken på under en måned, og konklusjonen er den samme: Politiet tar feil.

— Vier selvsagt fornøyd. Det er en riktig avgjørelse. Forbikjøringen var innenforgrensen, selv om den var frisk, sier advokat Louis Anda til bt.no.

Måtte bremse

Vel kan 23-åringen ha brutt seg mot flere trafikklover,men det kvalifiserer ikke til tap av førerkort.

Forbikjøringen skjedde på en strekning som har fri sikt i cirka 350 meter og som var merket med gul midtstripe. Det betyr at «sikten fremover er for korttil vanlig forbikjøring», ifølge loven.

Politimannen vitnet også i retten om athan «i fleire sekund hadde sett ein møtande bil ute på strekka». Han bremsetderfor kraftig da han ble forbikjørt.

Politiet ble ikke trodd

Lovens lange arm mente at mannen hadde kjørt i 90 km/t og den sivile tjenestemannen i 80 km/t. Det tror ikke retten på.

«Etter retten sitt syn må det likevel leggast til grunn som mest sannsynleg at fartsforskjellen mellom dei to bilana var vesentleg større. Legg ein til dømes til grunn at sikta køyrde i 110 km/t og den andre bilen i 75 km/t, vil ein ... ha behov for ei strekning på ca 315 m», heter det i kjennelsen.

Lagmannsretten er heller ikke overbevistom at forbikjøringen var ille nok til at den kunne ført til farligesituasjoner, og ga 23-åringen enstemmig førerkortet tilbake.

Sogn og Fjordane politidistrikt harfortsatt mulighet til gå til Høyesteretts ankeutvalg med saken. bt.no har ikkelykkes med å få tak i politiadvokat Erling Melvær torsdag.

— Nåhar han fått medhold begge gangene. Nå får de gi seg, sier advokat Louis Anda.

Si din mening i kommenatarfeltet under!