I lang tid — kanskje årevis - har de seks hestene stått innelåst i den trange stallen uten å ha vært luftet. Flere av dem var utmagret. Alle dyrene bare tydelig preg av vanstell.

Dyrevernnemnda har gang på gang pålagt mannen om å fjerne møkk som ligger i en stor dunge i stallgangen. Dette har han ignorert. Inne i boksene lå møkken i tykke lag. Hestene skal ikke ha vært luftet, mosjonert eller fått gå på beite i friluft. De har levd innendørs i en utrivelig stall i lang, lang tid.

Leder for dyrevernnemnda i Bergen, Berit Jacobsen, forteller til Bergens Tidende at nemnda i dag gjorde vedtak om å ta de syv dyrene i midlertidig forvaring. Dermed ble hestene kjørt vekk i hestetransportbil til et sted der de skal få godt stell. Hesteeieren var til stede i stallen da dyrene hans ble fjernet. Han motsatte seg ikke at hestene ble hentet ut til den ventende lastebilen. Politiet var tilkalt i tilfelle av at det skulle bli problemer med å få fjernet hestene. Men det ble ikke nødvendig for politiet å bistå dyrevernnemnda.

Vanstelt i lang tid

— Vi har vært i kontakt med denne hesteeieren i mange år, forteller Jacobsen.

— Han eier et tjuetall hester. De fleste står oppstallet andre steder. Opp gjennom årene har vi forsøkt å gi veiledning om hva han bør gjøre for at hestene hans skal ha det godt. Denne veiledningen har han ikke brydd seg om. Vi har flere ganger gitt ham påbud om tiltak med tidsfrister for å bedre forholdene for hestene både i stallen i Fana og de andre stedene. Hestene mannen har hatt stående i en leiestall i Fana, har vært vanstelt i lang tid. Vi har gitt eieren pålegg etter pålegg om å bedre forholdene. Men han har konsekvent ignorert våre anvisninger, sier Jacobsen.

— Derfor fant vi at tiden var moden for å sette foten ned. Det er ikke lenger grunnlag for å fortsette med påbud og tidsfrister for utbedringer. Mannen har tydeligvis ikke til hensikt å følge verken veiledning eller påbud, sier Jacobsen.

— Luftegården mannen hevder han bruker til å lufte hestene, er liten og altfor dårlig sikret med gjerde. Den er rett og slett ikke trygg nok for hestene. Like nedenfor luftegården går trafikken tett på E39 Osveien. Dersom hestene forviller seg ned på denne veien, ville de være i livsfare, sier Jacobsen.

Ukjent for naboene

I dag var det ingen spor i luftegården etter hester som har vært luftet der. Naboer som bor i hus like ved stallen, var rystet da Bergens Tidende og dyrevernnemnda gjorde dem oppmerksomme på at det hadde oppholdt seg mange hester i stallen der i årevis.

— Vi har aldri sett hester gå til eller fra denne stallen, sa en av naboene.

Seniorinspektør og veterinær Per Arne Ludvigsen i Mattilsynet i Bergen var også til stede da dyrevernnemnda aksjonerte i Fana i dag. Til Bergens Tidende forteller han at nemnda normalt vil ha dyrene plassert i inntil tre uker på et sted der de får det godt. Deretter kan nemnda gjøre vedtak om enten å slakte, gi bort, selge eller levere dyrene tilbake til eier. For at eieren skal få hestene tilbake, må han oppfylle de betingelsene nemnda setter for tilbakeføring til eier.

Eieren avviser vanstell

Dette betyr at det i dag ikke er klart hva som i fremtiden kommer til å skje med de seks voksne hestene og føllet som i dag ble hentet av dyrevernnemnda.

Eieren av hestene hevdet overfor Bergens Tidende at dyrene hans har det godt. Han påsto at hestene blir luftet i luftegården. To av hestene hadde ikke villet ta til seg fôr den siste tiden og derfor var de litt magre, mente han. Mannen har planer om å la hestene går travløp, men ennå har han ikke kjørt med noen av hestene som i dag ble fjernet med makt. Han stilte seg uforstående til at hestene ble midlertidig tatt fra ham.

FJERNET: En av de utmagrete hestene blir her motvillig tatt inn i lastebilen og kjørt vekk fra stallen i Fana. FOTO: HELGE SUNDE