I 2001 kunne man forhåndsstemme på ti læresteder i Bergen. I tillegg tok alle postkontorene imot forhåndsstemmer. Nå er det slutt på begge deler på tross av de politiske partienes ønske om å øke valgdeltakelsen, spesielt blant unge.

I kommunevalget i 1999 var det bare en av tre førstegangsvelgere som brukte stemmeretten sin, og 38 prosent av dem mellom 22 og 29 år. Valgdeltakelsen hadde en klar nedgang i begge grupper fra forrige valg.

— Ofte innom bibliotekene

— Ungdom er jo ofte innom bibliotekene, så vi mener det er egnete lokaler for ungdom. Og det ble avgitt få stemmer på lærestedene sist, så det var ikke særlig vellykket, sier ordfører Kristian Helland (KrF) som er leder i Valgstyret i Bergen.

— Hva gjør dere for å øke valgdeltakelsen blant unge?

— Vi har reklame på kinoene om hvordan man kan forhåndsstemme og skal ha annonser i avisene. I tillegg jobber alle partiene for å få ungdom til å stemme, uavhengig av Valgstyret, sier ordføreren.

— Hva tror du vil skje med valgdeltakelsen til førstegangsvelgerne?

— Jeg håper den holder seg og ikke går lenger ned. Det er viktig at unge mennesker ser det er viktig å stemme, og at det blir en tradisjon. Ellers kan det bli vanskelig å hente dem inn igjen, sier Helland.

Oppgitt over Valgstyret

Geir Pollestad i Senterungdommen frykter valgdeltakelsen blant de unge i Bergen vil falle til under 30 prosent hvis Valgstyrets vedtak blir stående.

— Den sikreste måten å få opp valgdeltakelsen på er å gjøre det mer tilgjengelig å stemme. Jeg tror det blir mer nødvendig enn noen gang å oppsøke folk. Bibliotekene er jo ikke mer tilgjengelige i år enn Posten var sist, sier Pollestad til BT.

Han frykter at særlig studenter som nettopp har flyttet til byen og begynt på nye studier ikke vil anstrenge seg for å oppsøke steder de kan forhåndsstemme.

Pollestad synes heller politikerne skulle vurdere muligheten for å stemme via Internett eller tekstmelding.

— Man må gjøre det man kan for å øke valgdeltakelsen, sier han.

Han vil be Valgstyret gjøre om vedtaket om at studentene ikke kan forhåndsstemme på lærestedene.

Her kan du forhåndsstemme

Fra 11. august til 12. september kan du forhåndsstemme på disse stedene i Bergen:

 • Hovedbiblioteket
 • Bergen Rådhus
 • Kemneren i Bergen
 • Biblioteket Ytre Arna
 • Arna offentlige servicesenter
 • Biblioteket Fana
 • Biblioteket Oasen
 • Biblioteket Loddefjord
 • Biblioteket Laksevåg
 • Ytrebygda Bydelsadministrasjon
 • Biblioteket Landås
 • Årstad offentlige servicesenter
 • Årstad pleie og omsorg
 • Biblioteket Åsane
 • Åsane bydelsadministrasjon

For å forhåndsstemme må du ta med valgkort og pass eller annen legitimasjon. Det er ikke lenger mulig å forhåndsstemme på Posten.

Fakta/slik endrer du stemmeseddelen

 • Det er ikke lenger adgang til å stryke kandidater, verken ved kommunestyrevalg eller ved fylkestingsvalg.

Ved kommunestyrevalget kan du:

 • Gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen. Sett i så fall et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten ved navnet til de kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange av kandidatene du vil.
 • Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift, på samme måte som til de andre kandidatene.
 • Gi personstemme til kandidater fra andre partier/grupper (såkalte slengere). Skriv i så fall kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen for ditt parti. Hvor mange slengere du kan føre opp, avhenger av antall representanter som skal velges til kommunestyret, og vil fremgå av stemmeseddelen.
 • Slengere, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet/gruppen.

Ved fylkestingsvalget kan du:

 • Gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen. Sett i så fall et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten ved navnet til de kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange av kandidatene du vil.
 • Du kan ikke føre opp slengere ved fylkestingsvalget.

KILDE: www.valg.no

IKKE VELLYKKET: - Det ble avgitt få stemmer på lærestedene sist, så det var ikke særlig vellykket, sier ordfører Kristian Helland (KrF) som er leder i Valgstyret i Bergen. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG