FØLJETONGEN om Svartediksveien synes å avdekke en saksbehandling som ikke helt henger sammen. Det siste eksempelet på dette avdekkes i BT i dag.

Forvaltningsrevisjonen om Svartediksveien dekker ikke tiden før Rakners prosjekt. Den påpeker til gjengjeld store svakheter i den kommunale saksbehandlingen etter Rakners inntreden.

BYRÅDETS REAKSJON på rapporten er forutsigbar og føyer seg inn i en lang rekke av byråkratisk og politisk forurettethet. Men denne gangen går kommunen et skritt lengre. Byråd Øistein Christoffersen innkaller til pressebrifing for å imøtegå rapportens innhold.

Byrådens reaksjon minner om den som ble tidligere revisjonssjef Rolf Kalvø til del da han ustoppelig la frem revisjonsrapporter kommunepolitikere og kommuneadministrasjon ikke likte.

Revisjonssjef Ole Hopperstad har neppe grunn til å frykte for stillingen sin. Respekten for kommunerevisjon og kontrollutvalg er større hos dagens politikere enn den var på 1990-tallet.

KOMMUNEREVISJONEN er ikke ufeilbarlig. Derfor mottar de det gjelder et utkast av rapporten slik at de kan gi sine kommentarer før den gjøres ferdig. Kommentarene kan gi grunnlag for endringer i rapporten.

I tilfellet Svartediksveien er rapporten bare endret på få punkter. Hovedkonklusjonene står fast. Administrasjonens kommentarer står for øvrige å lese i rapporten. Ingen er blitt sensurert, men det har likevel ikke vært nok for byrådet. Der ser man seg nødsaget til å fortelle at kommunerevisjonen ikke har nødvendig kompetanse til å vurdere saksbehandlingen.

DET ER er vel en viss fare for at kritikken kan slå tilbake på byrådet, når BT i dag avdekker ny inkonsekvens i kommunens håndtering av byggesaken.