Det bekrefter lederen av Aetat Intro i Bergen, Anne Nora Herlofsen overfor Bergens Tidende. Zeenat Parveens historie er langt fra enestående.

Aetat Intro har ansvar for veiledning og kvalifisering til jobb, og har særlig kontakt med innvandrere.

Ifølge Herlofsen er det for tiden 830 personer med innvandrerbakgrunn helt uten jobb og 300 på arbeidsmarkedstiltak i Hordaland. 600 av dem helt uten arbeid bor i Bergen.

Ønsket i det offentlige

— Det er vanskelig for innvandrere og flyktninger som har tatt utdanning enten i hjemlandet eller i Norge, å få den første jobben de trenger for å få relevant erfaring og mulighet til å komme seg videre i arbeidslivet, sier Herlofsen.

Hun legger til at arbeidsledige med innvandrerbakgrunn er prioritert på arbeidsmarkedstiltak. Det finnes også tiltak som er spesielt rettet mot ledige med høyere utdanning. Målet er å få høyt utdannede med innvandrerbakgrunn inn i offentlig virksomhet.

- Søk over hele landet

— Men samtidig har vi en uforholdsmessig høy ledighet blant akademikere generelt i Bergen. Dette gjør det ekstra vanskelig for innvandrere å komme seg gjennom nåløyet. Dermed havner dessverre mange i jobber de er overkvalifisert for, sier Herlofsen.

Hun oppfordrer imidlertid denne gruppen til å søke jobber over hele landet, særlig når man er på jakt etter sin første jobb etter endt studium.

Hindres av regelverket

— Hva kan Aetat gjøre for høyt utdannet arbeidssøker som Zeenat Parveen?

— Vi kan tilby henne veiledning og - hvis det er behov - støtte til jobbsøking. Vi kan også informere om ledige stillinger og markedsføre henne overfor arbeidsgivere. Men siden hun allerede har en jobb, har vi ingen mulighet for å tilby arbeidsmarkedstiltak. Jeg skulle gjerne sett at vi kunne gi slike tilbud også til dem som er i jobber de åpenbart er overkvalifisert for. Korte praksisperioder, der arbeidsgivere fikk mulighet til å prøve ut høyt utdannede innvandrere, kunne vært en god hjelp. Men regelverket hindrer i dag dette, sier hun.