— Selvfølgelig er inneklimaet en del av arbeidsmiljøet. Er ikke det tilfredsstillende slik at ansatte blir syke, kan det kreves erstatning, sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Henning Jakhelln.

Men der stopper selvfølgelighetene. Skal erstatning utbetales, må årsakssammenhengen mellom helseplagene, arbeidsmiljøet og inneklimaet sannsynliggjøres.

— Det er en vanskelig sak å bevise og det er her det store problemet ligger, sier Jakhelln.

— Vi er for eksempel alle mottakelige for stoffer i luften, men i varierende grad. Man skal ta tilbørlig hensyn, men hvor langt skal man strekke seg i forhold til dem som er spesielt følsomme? Det er slikt som gjør det vanskelig.

Så langt Jakhelln kjenner til, er det ett eksempel på at en slik sak har nådd helt til Høyesterett.

— Men der tapte læreren. I prinsippet går det an å tenke erstatningsansvar i slike saker, men i praksis ville det være vanskelig å nå frem.

Jakhelln mener det er større sjanser for at Arbeidstilsynet kan kobles inn.

— Satt på spissen kan det tenkes at inneklimaet er så dårlig at Arbeidstilsynet stenger skolen. Men det er det knapt eksempler på.