Med tusenvis av nye studenter på vei til Bergen blir det et ekstra trykk på fastlegetilbudet i byen.

— Når det i praksis er umulig å få kvinnelig fastlege i Bergen, er det uheldig. Det er viktig at innbyggerne har valgfrihet, sier Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.

Han forteller at problemet er sammensatt.

— For det første er det flere mannlige fastleger enn kvinnelige. I tillegg har en del kvinnelige leger litt færre pasienter, og dessuten en overvekt av kvinner på listene sine. Dette øker arbeidsmengden fordi kvinner går hyppigere til legen enn menn, sier professoren.

Foretrekker kvinnelig lege

En av de kvinnelige fastlegene som har noen få ledige plasser, er Bente Skadal Kvåle (52) på Arna legekontor. Hun opplever at mange kvinner foretrekker kvinnelig fastlege.

— De føler kanskje at det er lettere å snakke om prevensjon, svangerskap og overgangsalder med en dame, sier Kvåle, som er spesialist i allmennmedisin.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå i 2003 viste at 68,4 av pasientene til kvinnelige fastleger er kvinner.

På landsbasis er 30 prosent av fastlegene kvinner, et tall som har ligget i ro i flere år.

Jan Emil Kristoffersen, leder for Allmennlegeforeningen i Norge, er bekymret over den lave kvinneandelen.

— Det er fortsatt slik at kvinner tar mer høyde for barn og familie når de velger spesialisering. Utfordringen blir å skape arbeidsforhold som gjør det enklere å kombinere jobben som fastlege med familieliv, sier Kristoffersen.

Fastlegeordningen taper

Bente Skadal Kvåle valgte selv å jobbe redusert da hennes fire barn var små. Med legevakttjeneste i tillegg, blir arbeidsdagene gjerne 10-12 timer lange.

— Forrige uke var jeg på kontoret klokken åtte om morgenen, gikk rett på legevakten etterpå og var hjemme klokken ti om kvelden. Man kan ikke ha mange slike dager i uken når man har små barn, sier hun.

I fjor var kvinneandelen på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen nærmere 60 prosent.

— Selv om andelen kvinnelige leger har økt, har ikke antall kvinner i allmennmedisinen økt tilsvarende. Fastlegeordningen taper i forhold til sykehussektoren, sier Steinar Hunskår.

Frihet fremfor fastlegejobb

Det er flere årsaker til at både kvinner og unge leger generelt velger bort fastlegejobben.

— En praksis koster fra en halv million kroner og oppover. Investeringen er ikke så stor i seg selv, men man blir bundet. Det at man som fastlege er selvstendig næringsdrivende er kompliserende, blant annet i forhold til syke- og barselpenger. Mange unge leger ønsker mer frihet. I tillegg blir fastlegene pålagt flere ekstra oppgaver som arbeid på sykehjem og helsestasjoner i tillegg til legevaktturnus. Derfor blir arbeidspresset stort, forteller professoren.

Til tross for lange dager og krevende arbeidsoppgaver var Bente Skadal Kvåle aldri i tvil om at det var allmennpraktiker hun ville bli.

— Jeg synes det er kjempespennende å jobbe som fastlege, da kommer jeg tett på mennesker og får jeg jobbe med hele spekteret fra svangerskap til livets slutt, sier legen.

Sliter du med å få kvinnelig lege? Diskuer saken i kommentarfeltet under.

EN AV FÅ: Mange kvinner føler nok at det er lettere å snakke med en kvinnelige lege, sier Bente Skadal Kvåle. Hun er fastlege på Arna legekontor, og er en av få kvinnelige fastleger som har ledige pasientplasser. Her måler hun blodtrykket på pasient Magnhild Haukanes (76).
Sævig Rune