BT kjenner til at øyedråpene er meget utbredt blant rusmisbrukere.

— Det er ofte vanskelig å oppdage at bilførere er påvirket av cannabis. Jobben blir imidlertid langt vanskeligere dersom bilistene bruker øyedråper, sier avdelingssjef Arvid Ask ved trafikkavsnittet, Bergen politidistrikt.

Ikke målbart

Politiet har ikke noe apparat eller teknisk utstyr som kan måle om bilførere er påvirket av narkotika. Eneste mulighet for å avdekke om bilførerne kjører i narkorus, er ved utvidet blodprøve.

— Hasjrus, eller narkotika gir ikke utslag på et alkometer. Vi må kunne dokumentere at vi har en berettiget mistanke om at føreren er påvirket, ellers kan vi ikke ta utvidet blodprøve, sier Ask.

Hittil i år har Bergens politidistrikt tatt 279 personer for promillekjøring. 50 prosent av de som ble stoppet var påvirket av narkotika eller beroligende tabletter. Det viser en liten økning i forhold til i fjor.

— Vi frykter store mørketall her. Det er nok et stort antall bilførerne som ikke blir tatt, sier Ask.

UP-sjef Harald Moen sier til BT at politiet ikke har klart å finne et brukbart apparat som kan avsløre bilførere med narkorus.

— Dette er et problem for oss. Men vi holder jevnlige kurs for å bli mer observante på bilførere som er påvirket av narkotika, sier Moen.

- Skremmende utvikling

Tall fra Statens rettstoksikologiske institutt (SRI) viser at antall bilførere med narkorus har økt dramatisk de siste ti årene.

— Vi har hatt sett en fordobling i antall tilfeller der det er mistanke om andre rusmidler enn alkohol. Utviklingen er skremmende, sier avdelingssjef Asbjørg Christophersen ved SRI.

I fjor ble det på landsbasis tatt 3.883 bilførere med narkotiske stoffer i blodet, mens det i 1989 ble tatt 2.076 bilførere.