I følge Bergen kommunes vaktsentral gjaldt dette husstandene i området fra Ulsetåsen til Nordre Toppe.

Ifølge beboere i Mjølkeråen har det nå begynt å komme vann tilbake i kranene, men det er misfarget.