Tidligere i dag meldte bt.no at en lekkasje utløste en irriterende gass og tåke i Arna.

Se video

Ansvarlig for matsikkerheten i TORO, Ragnar Berger, sier faren nå er over.

— Faren ved et slikt utslipp som dette må først og fremst betraktes ut fra grad av nærkontakt, samt eksponering over tid. Dette var et isolert lite utslipp, som man raskt fikk kontroll over, og politiet avblåste også risikoen etter kort tid. Saltsyren løses seg i vann, men igjen skal det mye mer til før naturen begynner å ta skade.

Se BTV-innslag

— Tar noen prøver i området for å kartlegge om syren nå ligger spredd i området?

— Ja. Vi har tatt og vil ta vannprøver i området for å se om det har skjedd en økning i pH, og er særlig opptatt av avrenning til Arna-elven. Her er det ikke registret senking av pH utover de normale svingningene vi må forvente i naturen.

— Har gassen vært i en slik konsentrasjon at biler og båter i området bør spyles for å hindre skade?

— Utslippene nedover dalen var så fortynnet at vi ikke anser det som nødvendig å vaske biler eller båter der

— Blir det i ettertid gjort noe med varsling av folk i området ved slike utslipp? Er det behov for noe slikt?

— Varsling vil alltid bli vurdert etter samråd med politiet. I denne situasjonen gikk det i kartleggingsfasen ut en anbefaling om å holde seg innendørs, mens denne ble opphevet 40 minutter senere. Politiet har prosedyrer for umiddelbar varsling via NRK dersom det er fare for liv og helse, og krav om anbefaling om tiltak vil bli meldt der. I etterkant følger både politiet og vi selv opp i media på vanlig måte, sier Berger.

SPERRET AV: Etter 40 minutter gikk livet videre som normalt i Arna.
Finn Arnesen (foto)
NYSGJERRIGE: TORO vil undersøke konsekvensene av syreutslippet.
Finn Arnesen (mms)