— Det var et rør til brannslangen i huset som var røket. Vi klippet røret og knep det igjen, sier Jan Henning Fossedal, vaktkommandør i Bergen brannvesen.

Han forteller at det er Bergen Bolig og Byfornyelse som eier bygget.

— De er varslet og rørlegger må gjøre den videre jobben. Vi har tatt opp det vannet som gikk ut i bygget. Jeg vet ikke hvor mye vann som er lekket ut, sier Fossedal.