Et vannledningsbrudd i Tømmeråsen ved Nesttun tørrla i dag tidlig vannkraner i deler av Fana.

Bergen kommunes vaktsentral fikk flere telefoner fra husstander på Skjoldhøgda.

— Når det skjer et vannledningsbrudd, er det de som bor høyest som merker det først, sier Tore Mork, vaktleder i Bergen Vann.

Bruddstedet ble funnet i Tømmeråsen og vannledningen stengt av. Nå er bare 40 boliger rundt bruddstedet uten vann.

— Vi kjører vanntanker ut i området og går i gang med å reparere bruddet, sier Mork.