Bilvask og spyling er igjen tillatt.

— Mye nedbør og mildvær med sterk snøsmelting har gitt meget stor avrenning til drikkevannsmagasinene den siste uken, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten i en pressemelding.

Storavatnet tas ut av vannforsyningen og kokerådet oppheves fra og med tirsdag 23. mars klokken 12.00. Da er vannet i ledningsnettet skiftet ut.

Mye vann

Alle restriksjoner på bruk av vann blir opphevet med umiddelbar virkning, melder kommunen.

Sekse har tatt godt imot hver regndråpe i den siste tiden.

— Den værsituasjonen vi nå har hatt, er den desidert gunstigste vi kunne ha for en rask oppfylling av vannmagasinene. Oppfyllingen har gått svært hurtig på grunn av store nedbørsmengder samtidig som snøen har smeltet, sier Sekse.

Vi har fått tilsvarende hele marsnedbøren på noen få dager. Totalt har Bergen den siste uken hatt en effektiv tilrenning til vannmagasinene tilsvarende cirka 170 millimeter nedbør, noe som tilsvarer normalnedbøren for hele mars, melder vannetaten.

ALT PÅ EN GANG. Hele marsnedbøren kom på noen dager. (FOTO: Heiko Junge, Scanpix)