Etter å ha blitt offer for vannkrig på en skole i Bergen i fjor vinter, ønsket gutten å melde en medelev (15) til rektor.

15-åringen truet da med bank, og gutten valgte i stedet å ringe til en 23-åringen han kjente.

Etter å ha kommet til skolen og fått utpekt vannspruteren, tok 23-åringen med seg 15-åringen til et sted hvor de andre elvene ikke kunne se hva som skjedde.

Der skubbet 23-åringen til vannspruteren, slik at han fikk vondt og holdt på å ramle.

Flertallet i Bergen tingrett mener volden er i nedre sjikt av det som kan betegnes som legemsfornærmelse, men at det er flere skjerpende momenter i saken.

– Retten viser for det første til at tiltalte er en voksen peron som man må forvente kan styre sin aggresjon, skriver dommerne, som viser til at gjerningsmannen var betydelig eldre og sterkere enn 15-åringen.

– Dernest er det skjerpende at volden utøves på en skole. Det vil kunne skape utrygghet for flere enn fornærmede når en voksen person på denne måten utøver vold mot en elev på skolens område. Dette tilsier også en streng reaksjon, mener dommerne.

23-åringen må betale en bot på 4000 kroner, og 2000 kroner i saksomkostninger.