• Den siste måneden har det vært godt tilsig i kraftmagasinene på Vestlandet. Men det er for tidlig å erklære faren over for en mulig kraftkrise til vinteren.

Seksjonssjef Olav Vatshelle i BKK Produksjon sier dette til Bergens Tidende. Han forklarer det gode tilsiget med at det kom unormalt mye regn i mai og at snøsmeltingen er kommet i gang for fullt i de høyestliggende fjellområdene.

At det har vært godt tilsig til magasinene den siste måneden, illustreres godt av de to bildene BT-fotografen har tatt av Stordalsvatnet i Matrefjellene med nøyaktig en måneds mellomrom.

Det ene bildet ble tatt i mai og viser et sterkt nedtappet kraftmagasin. Det andre bildet viser vannstanden slik den var mandag 2. pinsedag.

Uvanlig mye nedbør

Generelt var mai måned uvanlig nedbørrik i hele Sør-Norge. Meteorologiske Institutt melder på sine hjemmesider at det i enkelt områder ikke er målt så høy mainedbør de siste 50 til 130 årene.

Hele landet fikk 180 prosent av normal nedbør. Bergen fikk 196 millimeter mot normalt 106.

Vatshelle forteller at i kystnære fjell, som for eksempel i Matrefjellene, er snøsmeltingen nå over. I indre fjellstrøk med fjell på over 900 meter over havet er snøsmeltingen i gang for fullt. Der er det fremdeles normalt med snø for årstiden.

— I tillegg til at tilsiget som normalt for årstiden er godt, har vi vært forsiktige med å produsere kraft fra de magasinene som har god plass. Dette vannet kan komme til god nytte senere når tilsiget avtar ut på vinteren, sier Vatshelle.

Faren ikke over

— Er faren over for kraftkrise til vinteren? ý Situasjonen på landsbasis er forbedret i løpet av den siste måneden, blant annet fordi det ble importert kraft fra våre naboland. Men jeg tror ikke vi kan erklære faren over for en kraftkrise til vinteren. På denne tiden i fjor - i uke 23 - var totalfyllingen i norske kraftmagasiner 62,8 prosent. Da fikk vi en tørr sommer og høst og det ble mangel på kraft sist vinter. Til sammenlikning var fyllingsgraden på landsbasis i uke 23 i år nede på 34,7 prosent. Dermed kan alt skje. Får vi en tilsvarende tørr sommer og høst som i fjor, blir situasjonen vanskelig til vinteren.

Fastpris gir trygghet

I en reportasje i BT lørdag, gikk det frem at de regnvåte maidagene har gitt kraftprisene en ny dytt ned. Nye fastpristilbud på rundt 40 øre fra Kvinnherad Energi er vel verd å overveie.

Gunstige fastpristilbud på strøm gir trygghet.

Markedssjef Svein Bergseth i Kvinnherad Energi svarte slik på BTs spørsmål om de anbefaler fastkraftavtaler:

— Vi er forsiktige med å anbefale. Å velge fastpris i dag er en grei måte å sikre seg mot ubehagelige overraskelser.

VANNSTAND I MAI: Slik så Stordalsvatnet ut i begynnelsen av mai i år …<p/>FOTO: RUNE NIELSEN