Beboerne i Ytre Arna har i sommer kunnet slå gresset på bunnen av Gaupåsvatnet – dersom de hadde ønsket det. Men de vil mye heller ha vannet sitt tilbake.

— Vi vil ikke ha disse sumpområdene. Vi finner oss ikke i det. Det du ser her er et vann, og det skal det være, slår Grethe Rolland bestemt fast.

Hun er en av beboerne rundt det regulerte Gaupåsvatnet som blir brukt til produksjon av kraft. Hun har aldri i sitt liv opplevd Gaupåsvatnet så uttømt som denne sommeren. Hun lurer nå på hvordan det går med fuglelivet og bestanden av ørret og gjedde som holder til i vannet.

— Kan virkelig kraftprodusentene ta seg frem akkurat som de vil? spør Grethe Rolland.

Tørr sommer

Det er rikmannen Arne Veidung som gjennom Arna Kraftselskap AS utnytter vannressursene i Gaupåsvassdraget. Produksjonen skjer i eget kraftverk i Ytre Arna. Kraften omsettes til abonnenter i Arna Næringspark og i engrosmarkedet.

Arne Veidung er for tiden på ferie i USA og ikke tilgjengelig for kommentarer. Lars-Olav Skålnes er økonomidirektør i FAV Gruppen AS, som eies av Arne Veidung. Skålnes sier at den lave vannstanden henger sammen med den tørre sommeren.

— Ved lange perioder med lite nedbør vil våre magasiner være mer nedtappet enn vanlig. Perioder med lav vannstand må dessuten anses som normalt ved produksjon av vannkraft fra regulerte vassdrag, sier Lars-Olav Skålnes til Bergens Tidende.

- Miljø- og trivselsproblem

Representanter for Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland var før helgen på befaring ved Gaupåsvatnet. Ingen av dem likte det de så.

— Vannsituasjonen er helt klart et miljøproblem og et trivselsproblem for folk i nærheten. At vannet tappes så kraftig ned kan også virke ødeleggende for det biologiske mangfoldet i området, sier miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal.

Han mener at allmennheten ikke må bli sittende som passive vitner til at andre tar seg til rette, og oppfordrer lokalbefolkningen til å engasjere seg i saken og opprette en dialog med kraftprodusenten.

Bjordal tilbyr seg å hjelpe til med å finne ut hvilke muligheter som finnes for å få vurdert kraftproduksjonen på nytt. Han ønsker også å finne ut om måten kraftproduksjonen foregår på i dag er lovlig.

Overingeniør Jon Olav Hisdal ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland ønsker at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går gjennom saken.

— Gaupåsvatnet skal ikke se ut som det gjør nå i sommer, sier Hisdal til Bergens Tidende.

Reddet grisene

Lars-Olav Skålnes sier til BT at Arna Kraftselskap AS har konsesjon til produksjon og salg av elektrisk kraft, og at selskapet har eget driftspersonell som blant annet overvåker vannstanden i magasinene.

— I nedbørsfattige perioder vil vår produksjon bli vesentlig nedtrappet. Kraftverket i Ytre Arna har for øvrig vært nedstengt de siste 10 dagene for teknisk vedlikehold, sier Skålnes.

Grethe Rolland minnes den gangen for mange, mange år siden da familien måtte redde grisene i sikkerhet fordi det var oversvømmelse i Gaupåsvatnet. Kontrasten mellom tidligere tiders oversvømmelse og dagens situasjon er skrikende.

— Vi ønsker oss en mellomting, sier Grethe Rolland tørt.