ØYLF HJERTENES JON TUFTO

— TV-en og kjøleskapet fløt rundt. Dokosten fant vi på kjøkkenet, sier Chona Andrl, som fikk leiligheten oversvømmet.

Hvert år rapporteres mellom 150 og 200 brudd på vannledninger i Bergen. Store deler av nettet er gammelt og morkent.

Det var en taxisjåfør som først meldte fra til politiet om bruddet på hovedvannledningen i Skuteviken like før klokken 04 natt til i går. Vannet fosset opp av gaten ved busstoppet i Skuteviken, og trengte etter hvert inn bygninger på stedet.

Ledningen er den samme som sprakk på Bryggen bare to døgn tidligere. Daglig leder i Bergen Vann KF, Ole Dan Lundekvam, utelukker ikke at det første bruddet kan ha forårsaket et nytt brudd natt til i går.

Store skader

Bergen Vann driver vannforsyningen til byen på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten.

— Bruddet på Bryggen kan ha skapt et trykk og en ekstraordinær belastning. Dersom det ligger en svakhet et sted, kan rørene ryke som følge av dette, sier Lundekvam.

Bygningene har fått store skader i kjeller eller første etasje. I tillegg er det meldt om vannskader i tolv biler, opplyser operasjonsleder Sven Johannessen ved Hordaland politidistrikt.

Først etter en hel times arbeid fikk mannskapene fra Bergen Brannvesen og Sivilforsvaret stoppet lekkasjen fra hovedvannledningen.

Ledninger fra 1850-tallet

Store deler av vannettet i Bergen stammer tilbake fra 1850-tallet. Ledningen som røk i Skuteviken og på Bryggen er laget av støpejern, og ble lagt ned i 1917.

— Dette er gamle ledninger. Når grunnen beveger seg, er det stadig en risiko for brudd, sier Ole Dan Lundekvam i Bergen Vann.

Han sier også at trafikk og byggeaktivitet kan svekke rørene. Alder i seg selv trenger ikke være årsak til brudd.

Gamle og morkne

Årlig rapporteres det 150-200 brudd på vannledninger i Bergen. I tillegg kommer jevnlige lekkasjer på det 890 kilometer lange nettet.

Store deler er gammelt og morkent og må skiftes ut. Etaten regner med at så mye som 40 prosent av vannet i ledningsnettet rett og slett lekker og renner vekk.

— Slik sett er ikke bruddet i Skuteviken noe uvanlig, men siden dette var en stor ledning blir konsekvensene desto større, påpeker han.

Lundekvam sier de har kontinuerlige program gående for å skifte ut dårlige rør. Den billigste forsikringen er å reparere rørene før de ryker.

— Det er svært kostbart å grave opp i bygater. Derfor prøver vi nye metoder, som fjernstyrt redskap, for å slippe å grave, forteller han.

Veien stengt

Hovedveien var i går stengt helt fra Bontelabo til Skuteviken ved Neumann Bygg. Sperringer ble satt opp ved den nå nedlagte bensinstasjonen UNO-X. Det var i går kveld ikke klart hvor lang tid reparasjonsarbeidet vil ta.

Så lenge arbeidet pågår holdes hovedveien i Skuteviken, Sjøgaten, stengt for all trafikk. Omkjøring er via Nye Sandviksvei.

En rekke husstander mistet vanntilførselen midlertidig som følge av bruddet. Ole Dan Lundekvam sier folk i området i etterkant kan oppleve å få slam i vannet i et par dager.

— Da er det bare å la vannet renne, og kanskje også skru av silen på tuppen av kranen, råder han.