BT har snakket med en rekke sentrale medlemmer av Bergen KrF og Vannebos navn går igjen. Vanne-bo har i ti år vært KrFs fremste kulturpolitiker og sitter i dag i komiti for kultur, idrett og oppvekst. Han har og sittet i styret for Stiftelsen Europeisk Kulturby.Vannebo var aktuell som KrF gruppeleder da Ingmar Ljones i juni ble ordfører. Men i siste runde fikk Trygve Birkeland det ansvaret. At han ble vraket som gruppeleder kan tale for at Vannebo blir utnevnt nå. Etter det BT kjenner til skal han i dag ha en stilling som det er forholdsvis enkelt å tre ut av.En annen fra bystyregruppen som også kan være aktuell er den relativt ferske Lisbeth Iversen. Hun har ved siden av sin praksis som interiørarkitekt også tatt mellomfag i kulturminnevern og grunnfag i kulturformidling. Lisbeth Iversen har vært et friskt pust i KrFs bystyregruppe og har tidlig satt seg i respekt i både komiti for helse og sosial og i bystyret. Det som taler mot hennes kandidatur er den manglende erfaringen innenfor kulturpolitikk..Gruppeleder i bystyret Trygve Birkeland kunne ha vært en kandidat, men etter det BT har grunn til å tro foretrekker Birkeland å fortsette som gruppeleder ved siden av vervet som leder for bydelsstyret i Ytrebygda.Heller ikke bystyremedlem Kristian Helland er aktuell som byråd. Han overtar som ordfører i Bergen dersom Ingmar Ljones til høsten blir innvalgt på Stortinget.Det er hovedstyret i Venstre som sammen med bystyregruppen peker ut KrFs nye byrådsmedlemmet. Det kan skje allerede i kveld da bystyregruppen likevel er samlet.