Feilmeldingene strømmet inn til kommunen fra beboere i store deler av bydelene etter vannbruddet ved 12.30-tiden. Folk ringte fra Bønes, Sandsli, Kokstad, Søreide, Rådalen, Ytrebygda og deler av Fyllingsdalen.

Bergen kommune klarte å reparere den ødelagte vannledningen ved 13.30-tiden. Bruddstedet var ikke umiddelbart synlig for teknikerne.

— Ledningen som brast, går under en elv, sier Geir Eriksen ved Bergen kommunes vaktsentral til bt.no.

Fortsatt arbeider teknikerne med å reparere bruddstedet, like ved krysset Flyplassveien - Sandsliveien. Bare et par husstander er fortsatt uten vann.

Årsaken til vannbruddet er uklar. Bruddet kan ha oppstått som følge av vanlig slitasje.

VANNBRUDD: Ledningen som brast, går under en elv. I 13.30-tiden var skaden reparert. FOTO: ØRJAN DEISZ.