Ved Bergen kommunes vaktsentral for vai, vann og avløp opplyser de at bruddstedet er lokalisert. Vannet er der stengt av og fases over i andre vannledninger.

Det er satt ut vanntanker i Bjørnsonsgate åtte og ti, samt Elstersgate 6.

Tomme kraner

Det er uklart hvor mange husstander som er uten vann. Kommunen graver nå på bruddstedet, men omfanget av skadene er ikke kjent.

I følge vaktsentralen rammer ledningsbruddet beboerne fra Esso-stasjonen i Bjørnsonsgate, beboerne mellom Griegsvei og Inndalsveien, samt Elstersgate.