Etter at de i hele fjor ble plaget av påstander fra Høyre om at de etterlot seg en by med et milliardunderskudd, fikk Arbeiderpartifolk i Bergen i går endelig en oppreisning:

Fylkesmannen har opphevet bystyrets vedtak om at hele avsetningen til erstatninger av for mye innkrevd kloakkavgift i årene 1991-2000 skulle føres på 2003-rekneskapet. Det er her tale om 120 millioner, en sum som førte det oppsamlete underskuddet fra det forrige byrådet opp i over en milliard kroner.

I tillegg til at det pynter litt på Ap-byrådets ettermæle, kan det også få følger for årets budsjett. Ifølge Ohnstad betyr vedtaket fra Fylkesmannen at avsetningen først skal utgiftsføres når bystyret gjør et formelt vedtak om at kommunen skal betale ut erstatningen.

— Vi forutsetter at byrådet kommer med en sak. Saken har lagt i halvannet år, så jeg synes merkelig at den skal ta så lang tid. Byrådet har sagt at de skal komme med sak ut på nyåret, og vi vil etterlyse saken hvis den ikke kommer nå, sier Terje Ohnstad (Ap), som leder bystyrets finanskomité.

— Vi er uenige i konklusjonen og begrunnelsen og sender i dag et brev til Fylkesmannen der vi redegjør for vårt syn, sier finansbyråd Henning Warloe (H).

— Vi mener at avsetningen skal utgiftsføres når vi kjente til at den ville komme. Dette gjorde vi med erstatningen til barnehjemsbarna, da var det ingen som sa noe, sier Warloe.

— Dersom vi ikke får avsatt pengene i 2003, som vi mener er rett, blir underskuddet flyttet. Men alt blir ikke flyttet til årets budsjett. Ap har tidligere ment at avsetningen skal utgiftsføres og tilbakebetales over flere år, sier Warloe.