HILDE KRISTIN STRAND KARI PEDERSEN

Vann— og avløpsetaten har brukt helgen til å jakte på mageparasitten Giardia. De jobber også med å omdirigere vannet, slik at flere kan få vann fra andre kilder, først og fremst Gullfjellet.

— Dersom det som var sagt tidligere om at om lag 30.000 personer får vann fra Svartediket stemmer, er det nå om lag 25.000 som får det, sier fagdirektør Ivar D. Kalland fra vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

I går fikk området på Laksevåg-siden utenfor Puddefjordsbroen vann fra Gullfjellet. I dag vil man snevre ytterligere inn.

— Hvorfor kan ikke hele sentrum få vann fra det enorme Gullfjellsbassenget?

— Hvorfor kan ikke hele Bergen ta toget fra Arna samtidig? repliserer Kalland og legger til:

— Det er rett og slett ikke vann nok i Gullfjellet til å forsyne hele byen. Blant annet. Om lag 20.000 mennesker må greie seg med vann fra Svartediket, sier Kalland.

Mange prøver

— Vi har tatt mange prøver. Kapasiteten på laboratoriene er et problem, i Norge er det bare veterinærhøyskolen som kan foreta slike analyser. Vi prøver derfor å finne laboratorier i utlandet, sier Kalland.

Han forteller at man prøver å finne mulige kilder i nedbørsfeltet. Vann er undersøkt og bekker er fulgt nedover. Det jobbes også med å finne alternative rensemetoder til det allerede eksisterende Svartediksanlegget.

Åsane-vann helt til Bryggen

I dag kan Sandviken så langt inn som til og med Bryggen få friskmeldt vannet sitt.

— Vi driver og skrur og prøver. Målet er å få vannet fra Åsane til å rekke helt inn til og med Bryggen, sier fagdirektør Ivar Kalland i Bergen Vann KF.

Bergen har fem vannverk som samlet har nok kapasitet til hele kommunen. Til en viss grad kan de fem vannverkene erstatte hverandre, men bare til en viss grad.

Vi jobber det vi kan for å få koblet bort Svartediket. Fra Gullfjellet kan vi ikke hente mer. Heller ikke er det mulig å hente mer fra Fana. Fra Åsane er vi i gang og vil i løpet av tirsdag avklare hvor langt inn omkoblingen rekker. Vi må være trygge på at vi ikke tar for mye, da vil trykket falle for lavt i ytterkantene, sier Kalland til Bergens Tidende.