I tillegg til de 18 offisielle partiene som har meldt seg på, er det et mylder av bygdelister og samarbeidslister av ulike slag. I alt er det 263 partier og lister som stiller på valgdagen. Av disse er det 56 felleslister.

Bygdelister er fortsatt populært. Mange har ikke større fantasi enn å kalle en slik liste Bygdelista, men noen driver det litt lenger. I registret over lister finnes navn som Beinveilisten og Vandringslista. Dessuten er det mulig å gi bygdelistene mer poetiske navn som Rælingen i våre hjerter og Solrenningslista.

Partier som er som hund og katt i rikspolitikken finner hverandre rett som det er lokalt. Høstens kommunevalg er intet unntak. Senterpartiet og Høyre har fellesliste, ja til og med Fremskrittspartiet stiller på lag med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. I Ibestad finner vi Venstre, Sp og Ap på samme liste.

Lister i Modalen

I Modalen kommune i Hordaland har kommunevalget ikke vært politisk i den forstand at velgerne har stemt på politiske partier. Frem til valget i høst har det vært rent personvalg til de 13 plassene i kommunestyret.

I år må imidlertid modølingene, som en følge av endringer i valgloven, benytte seg av lister, men politiske partier vil de fortsatt ha seg frabedt. Tre alternativer foreligger. Solrenningslista, Vandringslista og Samlingslista. Her er betrodde personer, og personer som selv har gitt uttrykk for at de vil sitte i kommunestyret, ført opp. De fleste etablerte kommunepolitikerne befinner seg på Samlingslista, mens de nye navnene står oppført på Vandringslista eller Solrenningslista.

Beinveien til Bergen

I Hordaland, nærmere bestemt i Askøy, er Beinveilisten et alternativ. Bak det spesielle navnet skjuler det seg en strid om det fortsatt skal gå hurtigbåt fra Askøy til Bergen sentrum, eller om askøyværingene ikke skal ha noe annet alternativ enn broen.

Samtidig som den nye broen ble åpnet og fergeforbindelsen nedlagt, ble det opprettet en hurtigbåtrute som tar sju-åtte minutter inn til byen. Båten bærer det megetsigende navnet "Beinveien". Nå mener de som driver ruten at den er blitt for dyr i drift og derfor bør legges ned. Protestene lot ikke vente på seg.

Til valget har hurtigbåtens tilhengere samlet seg og dannet Beinveilisten.

Ordfører i Hamar

Etablerte partipolitikere mener ofte at de som danner bygdelister er en gjeng "bygdetullinger" som ikke verken skjønner sitt eget eller kommunens beste. Ofte har listene utspring i at deler av en kommune føler deg overkjørt, eller det er store saker og vedtak som fører til splittelse.

Bygdelistene er imidlertid ikke bare et bygdefenomen. Det kanskje mest vellykkede bygdeopprøret har funnet sted i en så stor by som Hamar. Dagens ordfører Einar Busterud kommer fra By— og bygdelista. Han ble ordfører ved hjelp av stemmene til Sosialistisk Venstreparti og Høyre.

— Etter 78 år med Arbeiderparti-styre i Hamar følte vel mange at det var på tide med et skifte. I tillegg kom store lokale saker som sammenslåingen av Hamar og Vang og spørsmålet om bygging av firefelts vei i Strandgata. Mange mente at nærmiljøet ikke ble tatt vare på, sier Karen Østvang som representerer By- og bygdelista til NTB.

Åpenhet

Ved årets valg vurderte man om man skulle stille liste også ved høstens valg.

— Vi har klart å oppnå mange av de målene vi satte oss. Det er blitt større åpenhet i kommunen. Sakene avgjøres ikke lenger så ofte i lukkede rom, og innbyggerne er blitt med mer i utformingen av politikken. By- og bygdelista skulle jo være en annerledes liste, og det synes jeg at vi har vært, sier hun.

— Selv om vi har oppnådd mye, kom vi likevel til at det er bruk for oss i en periode til. Derfor har vi bestemt oss for å stille liste på nytt, men de andre partiene kommer etter, sier Karen Østvang.

NTB