Beskrivelse: Den bratte fjellskrenten øst av Klypedalen er kildeområde for steinsprang. Steinsprangblokker ligger helt ned til veien fra Vallaskaret 35 til 38, og mellom nr. 35 og 33

Spesielle forhold: Det er gravet i foten av løsmasseskråningen ved nr. 33. Sikringsnett er montert. Det er kommet bekymringsmelding fra Vallaskaret 33 A/B.

Konklusjon:

Faren for nye steinsprang som kan treffe bebyggelsen (spesielt nr. 35 og 33 A/B bør vurderes. Sikringen av løsmassene over 33 bør vurderes.