Beskrivelse: Hele skråningen øst av Kråkåsen er kildeområde for steinsprang. Steinblokker fra steinsprang er observert helt ned til husveggene bak Vallahøyden 17-21. Fjellet er oppsprukket med sprekker delvis parallelt med skråningen.

Spesielle forhold: Det er nylig hogd en del trær i skrenten ved nr. 21. Det er kommet bekymringsmelding fra nr. 17.

Konklusjon: Faren for steinsprang må vurderes, og utløpsdistanser beregnes for hele skråningen.