Dermed vil det ta to år før kvinnene reelt sett for muligheten til å ta plass i styret. Forbundsstyret har i over 100 år kun bestått av menn. I dag kan det bli en historisk endring på dette. Men i går var det ingen som protesterte mot at kvinnene ikke får ta plass i styret med umiddelbar virkning, dersom lovene endres.

Valget av nytt forbundsstyret skjedde nemlig etter det gamle regelverket. Nye lovregler vil eventuelt først tre i kraft i det generalforsamlingen blir avsluttet på søndag, sier generalsekretær Karl Johan Hallaråker til Bergens Tidende. Dette er gjort for å skape ro, hevder han. Dermed var det kun menn på valglisten. Og mennene vil styre alene frem til neste generalforsamling sommeren 2007.

Erik Furnes ble først gjenvalgt som leder de to neste årene med hele 159 av i alt 178 stemmer. Deretter ble Knut Sørheim, Nordhordland Indremisjon, Magne Havsaas, Sørlandets Indremisjon og Atle Våge, Midthordland Indremisjon valgt inn som faste medlemmer i forbundsstyret. Jarle Blindheim, Emil Krakeli og Per Helleve sto ikke på valg, og må eventuelt konkurrere med nye kvinnelige kandidater om to år.