TORSTEIN STANGENES

På forhånd var det varslet kamp om tredjeplassen på Hordaland Frps stortingsliste. Stortingsrepresentantene Arne Sortevik og Gjermund Hagesæter var foreslått på henholdsvis første— og annenplass, og ingen hadde stilt motkandidater til dem.

Derimot hadde Karin Woldseth forberedt seg på kampvotering om tredjeplassen. Stord Frp hadde nemlig foreslått Anne Britt Herfindal Johannessen som motkandidat.

Ville skape fred

Woldseth, som har østlandsdialekt, talte varmt for seg selv, om hennes tilhørighet til Bergen og om hennes arbeidskapasitet. Men det var først da hun varslet at hun ville bruke neste fireårsperiode til «å ta rotta på Valgerd og automatene hennes», hun fikk opp stemningen i salen.

Med «Valgerd og automatene hennes» tenker hun på kulturminister Valgerd Svarstad Hauglands kamp for å innføre statlig monopol på pengeautomater.

Like etterpå gikk Herfindal Johannessen på talerstolen og trakk kandidaturet sitt for å skape fred og fordragelighet i partiet.

Blanke stemmer

I de skriftlige avstemningene var det hele tiden to som enten stemte blankt eller ikke stemte. Det var 114 stemmeberettigete, men ingen fikk mer enn 112 stemmer. Selv i kampvoteringen om sjetteplassen ble det avgitt to blanke stemmer.

Uansett ble Georg Indrevik nominert på fjerdeplass og Roald Steinseide på femteplass på listen. Ungdomskandidaten, Petter Kvinge Tvedt, ble nominert helt nede på åttendeplass.