I dag er det valg til bispedømmeråd og menighetsråd landet rundt. Bt.no sjekket tallet på forhåndsstemmer i de 25 menighetene i Bergen.

Samtlige menigheter melder om en sterk økning i forhold til tidligere år. I snitt er tallet på forhåndsstemmer tidoblet i forhold til tidligere. Enkelte melder om opp til 13 ganger så mange forhåndsstemmer som ved forrige valg.

Les også:

— Vi synes selvsagt at dette er flott. Det er lagt ned mye arbeid både lokalt i menighetene, og på riksplan med store annonsekampanjer, sier Tove Margrete Nordmark som er prostileder i Arna og Åsane.

- Helt fantastisk

Det totale tallet på forhåndsstemmer i Bergen er 1040. Dette er fremdeles lavt, men den sterke økningen er likevel en indikasjon på større interesse for kirkevalget.

Ved forrige kirkevalg var deltakelsen på fire prosent.

— Tilbakemeldingene så langt går på at mange stemmer for første gang, og at de er glade for å delta. I år er jo tilgjengeligheten på valgdagen også veldig god med åpningstid til langt på kvelden, sier Nordmark.

Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug gleder seg stort over engasjementet i forkant av kirkevalget.

— Hvis dette betyr at det totale tallet på stemmer blir ti ganger høyere enn enn ved forrige valg er vi oppe i over 30 prosent deltakelse. Det vil i såfall være helt fantastisk, sier biskopen.

Større medieoppmerksomhet

Han tror økt medieoppmerksomhet rundt kirkevalget er hovedgrunnen til at flere har forhåndsstemt.

— Vi har sett en helt annen offentlighet rundt kirkevalget enn tidligere. Dette har jo til dels vært negative oppslag i forbindelse med feil på valgkortene, men det kan jo virke som om flere er blitt oppmerksom på kirkevalget likevel, sier Nordhaug.

Fløyene for og mot den nye ekteskapsloven har jobbet hardt for å mobilisere velgere til å stemme på kandidater som står for deres syn. Dette tror biskopen kan føre til at sammensetningen på Kirkemøtet og i Bispedømmerådene blir mer polarisert enn tidligere.

— De som enten er veldig sterkt imot eller sterkt for den nye ekteskapsloven kan komme til å få størst oppslutning. De som står i midten og er usikker i sin holdning til dette kan lett havne på sidelinjen. Dette er veldig spennende, men det blir negativt hvis sammensetningen av bispedømmerådet og kirkemøtet blir skjevt i forhold til de som er engasjert i kirken, sier han.

- Engasjement

Biskopen ser større deltakelse i kirkevalget som et uttrykk for engasjement.

— Jeg tror uansett det er de som har et forholdsvis aktivt forhold til sin menighet som deltar i valget. Det er etter hvert mange som er i kontakt med kirken gjennom trosopplæring, barnearbeid og andre aktiviteter. Det er nok de som først og fremst vil stemme, sier biskopen.

Stemmer du i kirkevalget? Diskuter saken under!

GLAD: Biskop Halvor Nordhaug tror at økt valgdeltakelse vil føre til større polarisering i Kirken, men gleder seg over engasjementet.